De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

MAS faciliteert de maritieme sector verder

De MAS staat garant voor een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen naar en van Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen en regels en de door Suriname geratificeerde verdragen.

Efficiënte dienstverlening

Schepen met een bruto tonnage van 50 (vijftig) en meer zijn verplicht gebruik te maken van de diensten van een loods conform de “wet op het Loodswezen” (S.B. 1981 no. 170). Voor een efficiëntere bedrijfsvoering verleent de MAS aan gezagvoerders de mogelijkheid om zonder loods scheepsbewegingen op de Surinaamse wateren uit te voeren. De scheepsagent die zo een schip vertegenwoordigt kan voor de gezagvoerder een aanvraag doen voor een “Pilot Exemption Certificate” (Loodsvrijstellingscertificaat). Een kapitein die in het bezit is van zo een certificaat, krijgt toestemming van de MAS, om gedurende twaalf opeenvolgende maanden op een bepaald schip zonder loods te varen.

Met deze dienst wordt de productiviteit en efficiëntie van Port Suriname verder verhoogd.Mede met het oog op de ontwikkeling van de Olie- en Gasindustrie in Suriname wordt er een toename van de scheepvaart verwacht. Met de uitgifte van het “Pilot Exemption Certificate” speelt de MAS in op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering van het goederentransport te water.