De Boodschap
Kabinet van de President

Staatsbegroting 2022 goedgekeurd in DNA

De behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022), is in de vroege ochtend van 20 mei 2022 goedgekeurd in De Nationale Assemblee. De begroting is aangenomen met 30 stemmen vóór en 15 tegen.

 

President Chandrikapersad Santokhi sprak zijn genoegen uit om wederom in te gaan op de opmerkingen en gestelde vragen in de tweede ronde van de behandeling van de begroting over het jaar 2022. “Staatsolie zal in 2022 naar verwachting, extra inkomsten ontvangen. Daardoor zal de staat ook meer opbrengsten hebben, uit belastingen en dividenden van dit bedrijf”, gaf de president aan. De verwachting is dat er extra staatsinkomsten zullen zijn van circa SRD 800 miljoen aan signing bonus. En tevens circa SRD 1 miljard extra, door de hogere internationale olieprijs, als gevolg van de oorlog. Dit komt op een totaal van ongeveer SRD 1.8 miljard.

De president gaf verder aan dat deze extra SRD 1.8 miljard incidenteel is. “Ze zullen alleen eenmalig voorkomen, in dit jaar 2022. Het zijn dus geen structurele inkomsten”, liet het staatshoofd optekenen. Hij merkte op om incidentele inkomsten niet te gaan besteden aan uitgaven met een permanent karakter. Anders zal dit volgend jaar voor een gigantisch gat zorgen in de begroting. De extra financiële middelen, zijn zo veel als mogelijk gealloceerd aan maatregelen die te maken hebben met de effecten van de olieprijs voor de burgers, met name aan de subsidies op brandstof en elektriciteit. Deze extra financiële middelen gaan in een centrale pot waarmee sociale projecten gefinancierd zijn, maar ook besteed zijn aan de koopkrachtversterking. Verder gaan er ook extra gelden naar het fonds voor Brandstofsubsidies, dat op de begroting opgenomen is voor SRD 423 miljoen en het fonds voor Bijzondere Voorziening Noodsituaties, dat op de begroting is opgenomen voor SRD 306 miljoen. Het staatshoofd merkte verder op dat de subsidie op brandstof tijdelijk is. Het gaat om een objectsubsidie. De bedoeling is om deze subsidie om te zetten in een subjectsubsidie. Daarbij, zullen alleen personen die echt in aanmerking komen voor ondersteuning, nog deze subsidie ontvangen.