De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

SWU neemt wielrenkleding in ontvangst

Mede dankzij de toegezegde ondersteuning en bemiddeling vanuit de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) heeft de vereniging MTB Het Twentse Ros, wielrenkleding geschonken ten behoeve van de wielrensport in Suriname. Deze schenking werd op 19 mei 2022 via het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) overgedragen aan de Surinaamse Wielren Unie (SWU) in aanwezigheid van de voorzitter van SWU Earl Van Wilgen, commissaris Andy Tahir, onderdirecteur van Sportaccommodatie en Ruimten (SAR) John Atida en een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade Bart van Zwieten.

Sportzaken directeur Gordon Touw Ngie Tjouw gaf aan erg verheugd te zijn dat middels deze geste de eerste successen van sportdiplomatie is geboekt. Volgens de directeur is er in dit kader vooral gekeken naar de relatie tussen Suriname en Nederland en deze op het gebied van sport te bevorderen. “Er komt heel veel support vanuit de Nederlandse diaspora alsook de Nederlandse regering die een bijdrage wil leveren aan het sportgebeuren in Suriname. Wij zijn in dit verband gestart met gesprekken welke hebben geresulteerd in een samenwerking tussen de SWU en de KNWU, waarbij er is gekeken naar wat deze twee organisaties voor elkaar kunnen betekenen”, aldus de directeur.

SWU-voorzitter Van Wilgen heeft aangegeven dat met deze geste een groot gat is gevuld voor wat sportkleding betreft. Hij bedankte vervolgens zowel het ministerie als de ambassade voor diens bemiddeling en de wielren organisatie voor de donatie. Dit is de tweede overdracht aan de SWU  waarbij eerder sportmateriaal ter beschikking is gesteld door ROS.