De Boodschap
Financiën & Planning

Media heeft onderhoud met Suriname IMF-technisch team

Een persmoment tussen de media en het IMF-team dat voor Suriname heeft gepleit om het economisch hervormingsprogramma goedgekeurd te krijgen, vond donderdag 23 december plaats. Inmiddels is bekend dat Suriname ruim 688 miljoen US dollar als lening krijgt, verspreid over drie jaren om de hele economie te hervormen en op termijn duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

 

De eerste tranche bedraagt 55,1 miljoen US dollar en wordt direct beschikbaar gesteld aan het land. De rest wordt, ook in verschillende tranches, pas uitgekeerd als de overheid die maatregelen uitvoert die zijn vervat in het Herstel Plan. Om dit alles goed te begeleiden, zal er binnenkort een vestiging van het Internationaal Monetair Fonds in ons land worden opgezet om het herstel van de Surinaamse economie te helpen monitoren. Behalve geld komt er dus ook technische deskundigheid beschikbaar.

Met het IMF-geld zal de Surinaamse overheid samen met de bevolking, haar inkomsten en uitgavenzijde op de betalingsbalans in evenwicht moeten brengen. Ook zal ze de economie veerkrachtig maken tegen onvoorziene economische schokken. Verder is er ook een Sociaal Vangnet programma opgesteld om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen. Daarnaast komt er met dit IMF-arrangement wat ademruimte voor Suriname om de schulden bij de internationale eisers te herschikken.

Van de 688 miljoen US dollar zal ongeveer 200 besteed worden als ondersteuning van de staatsbegroting. De overige 488 miljoen US dollar wordt onder andere gestopt in de Centrale Bank van Suriname voor het herstellen en opkrikken van de internationale monetaire reserves en het uitvoeren van economische ontwikkelingsprojecten. Hierdoor moet er herstel bewerkstelligd worden en zo het marktvertrouwen herwonnen.

De financiële reddingsboei van het IMF is het gevolg van de geërfde economische uitdagingen, met daarbovenop grote fiscale en financiële oneffenheden en een zwakke ongebalanceerde groei. Suriname zal alleen door een collectieve aanpak van alle landgenoten erin slagen om dit economisch herstelprogramma succesvol uit te voeren. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is optimistisch: “De offers die aan de bevolking gevraagd zijn om Suriname op een pad van welvaart te plaatsen, zullen in de komende maanden vruchten afwerpen.”