De Boodschap
Kabinet van de President

Surinaams Technisch Team IMF staat lokale media te woord

Waarom de onderhandelingen veel tijd in beslag hebben genomen, of er sprake is van een lening en waarvoor de financiële middelen aangewend zullen worden? Dit zijn enkele vragen geweest, die Surinaamse media op donderdag 23 december 2021 tijdens een Zoom infosessie hebben mogen stellen aan de technische missie die Surinames financieel steunverzoek bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft bepleit. Bij deze gelegenheid zijn onder meer de IMF Mission Chief voor Suriname, Ding Ding, en Surinames onderhandelaar Karel Eckhorst op de gestelde vragen ingegaan. Bij deze gelegenheid waren professor Marten Schalkwijk en Viren Ajodhia fysiek aanwezig namens het ministerie van Financiën en Planning.

Ding Ding bevestigt de goedkeuring van het steunprogramma, waarbij er in de komende drie jaar US$ 688 miljoen aan Suriname geleend zal worden, met een directe eerste tranche van ruim US$ 56 miljoen. De bedoeling is volgens hem om Suriname te ondersteunen in het uitvoeren van haar Herstelprogramma en doorvoeren van hervormingen in de publieke sector. Daarnaast zullen ook andere sectoren ondersteund worden. Ding Ding benadrukt dat het Herstelprogramma in lijn is met de doelen waarvoor het IMF staat. Het behoeft volgens hem geen betoog dat het land steun nodig heeft vanwege verkeerd financieel beleid de afgelopen jaren. Hij spreekt van een ambitieus economisch herstelprogramma. Het team kijkt uit naar de uitvoering daarvan en wil samen met de Surinaamse samenleving succesvol daarnaartoe werken. Ding Ding erkent dat de onderhandelingen lang hebben geduurd. Hij wees onder meer naar de onderhandelingen met de voornaamste crediteuren India en China, welke ervoor hebben gezorgd dat het proces meer tijd in beslag heeft genomen. Het feit dat de crediteuren hun garantie hebben gegeven, was voor het IMF de voornaamste conditie om haar goedkeuring uit te spreken. Volgens Ding Ding zal de financiële steun, zoals bij de meeste IMF-programma’s, in tranches geschieden.

In de onderhandelingen met India en China was er sprake van een financial insurance. Dit komt erop neer dat de landen akkoord gingen om een deel van de schuld welke Suriname bij hun heeft, kwijt te schelden. De Paris Club ging hiermee wel akkoord, maar China en India niet, wat leidde tot stagnatie. Aangegeven werd dat er veel is gelobbyd en gesproken aangezien het IMF de financial insurance van belang achtte. Benadrukt wordt dat in het IMF-programma ook is opgenomen dat zolang er geen overeenkomst voor een schuldherschikking met India en China komt, de schuld niet wordt terugbetaald. Aangegeven is dat betalingsachterstanden ook gefinancierd zijn in het programma, omdat anders de goedgekeurde financiële middelen daarvoor gebruikt zouden worden. “Vandaar dat achterstanden ook deel zijn van de financiering,” zegt Eckhorst.

Hij benadrukt dat het IMF zich niet bemoeit met schuldherschikkingsonderhandelingen. Het fonds calculeert wel het effect van de macro fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn een van de modellen om het financieringsgat voor het herstelpakket te dichten. Volgens Eckhorst is er met het IMF afgesproken dat de totale last voor het sluiten van dit gat niet op de schouders van de samenleving wordt gelegd. “In de zin dat we niet met tientallen maatregelen komen om dat gat te dichten.” Er is aan alle betrokken partijen gevraagd een bijdrage te leveren, zo ook aan de schuldeisers van Oppenheimer; in de vorm van een herschikking. De steun van het IMF is een lening, maar volgens Ajodhia niet een gewone. “Niet zonder meer een lening, maar een met heel voordelige rente.” Hij voegt eraan toe dat er twee belangrijke aspecten zijn, namelijk inkomstenbeheersing en terugbetalen van oude leningen, zoals die van Oppenheimer, na herschikking. Suriname mag lenen onder extreem zachte voorwaarden. “Omdat we lid zijn van IMF, dat er is om in zulke situaties te helpen,” stelt Ajodhia.