De Boodschap
Financiën & Planning

Minister Achaibersing tekent IDB lening USD 50 miljoen

Op vrijdag 22 april is op het hoofdkantoor van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een speciale leningsovereenkomst getekend. Namens Suriname werd de overeenkomst getekend door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, terwijl President Mauricio Claver-Carone tekende namens de IDB. De lening ‘Macroeconomic Emergency Program to Protect Economic and Social Development’ betreft de eerste tranche aan begrotingssteun van USD 50 miljoen van de IDB.

De minister memoreerde dat de IDB een van de eerste internationale financieringsinstellingen was die bij de gang naar het IMF aan Suriname haar volledige steun had toegezegd. Direct na de goedkeuring van het IMF-programma werd de thans getekende lening met Suriname voorbereid. Deze speciale ontwikkelingslening moet daarom ook gezien worden als ondersteuning bij de uitvoering van het IMF-programma. In februari van dit jaar zijn ook drie reguliere leningen met de IDB getekend voor een totaalbedrag van USD 85 miljoen voor ondersteuning in de sociale sector, het onderwijs en drinkwater.

De IDB-president complimenteerde Suriname met de uitvoering van het IMF-programma. Hij benadrukte dat Suriname mag blijven rekenen op technische en financiële ondersteuning van de IDB. Verder gaf hij aan dat Suriname een veelbelovende toekomst tegemoet gaat. De Minister van Financiën sprak zijn dank en waardering uit voor het vertrouwen en de ondersteuning van de IDB in de Regering van Suriname en noemde ze een betrouwbare partner waarop Suriname kan rekenen. Er zijn reeds vergevorderde plannen voor een vlotte uitvoering van deze middelen met name ten behoeve van de private sector, de sociale sector, infrastructuur en capaciteitsversterking. Minister Achaibersing nodigde de President Claver-Carone uit voor een bezoek aan Suriname, hetgeen waarschijnlijk in juni van dit jaar zal plaatsvinden.

De totale delegatie van Suriname onder leiding van de Minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank en de Ambassadeur in Washington waren aanwezig bij deze ceremonie. Vermeldenswaard is dat voorafgaand aan de ondertekening van deze lening er goedkeuring is gevraagd en verkregen van het Bureau voor de Staatschuld. Deze lening heeft een trekkingsperiode van 1 jaar, een aflossingsperiode van 7 jaren, een grace periode van 3 jaren en een rente van tussen de 2-3% per jaar.