De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Albert Ramdin: “Btw-wet bedoeld om nageleefd te worden”

De Wet Belasting Toegevoegde Waarde (btw) is bedoeld om nageleefd te worden. Zo benadrukte minister Albert Ramdin als waarnemend minister van Financiën en Planning tijdens een persconferentie op vrijdag 21 oktober 2022. De bewindsman ging samen met enkele deskundigen in op de actuele stand van zaken rond de invoering van de btw in Suriname. Hij zegt dat naleving van deze wet een van de belangrijkste zaken zal zijn in de uitvoering.

“Want uiteraard hopen wij hieruit middelen te genereren en ook een rechtvaardig systeem van belastingheffing te realiseren. Daar gaat het om”, aldus minister Ramdin. De bewindsman spreekt de hoop uit dat zowel de gemeenschap en het bedrijfsleven zich gedisciplineerd zullen gedragen om dat wat beoogd wordt met deze wet, gerealiseerd te krijgen. “Het is in het belang van eenieder; de consument, de importeur en iedereen die betrokken is bij goederen- en diensten leveranties in de samenleving.” De waarnemend minister merkte op dat de intentie om een btw in Suriname in te voeren van 1997 dateert. Hij is er blij mee dat de regering nu draagvlak heeft om deze wet door te voeren.

De persconferentie markeerde het tweede traject, namelijk de officiële launch van de registratie, waarmee een aanvang wordt gemaakt met de implementatieperiode. In het proces hebben de regering c.q. de belastingdienst ondersteuning gekregen van experts binnen en buiten Suriname. De bewindsman bleef ook stilstaan bij de bijdrage van ex-minister Armand Achaibersing. Hij heeft volgens de ad interim zijn energie in de totstandkoming van de btw gestopt. “Het is ook dankzij hem dat wij deze stap tot modernisering van ons belastingregime kunnen nemen”, aldus minister Ramdin.