De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin heeft onderhoud met Surinaamse studenten te Cuba

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die momenteel op werkbezoek is te Cuba, heeft op 15 oktober jl. een onderhoud gehad met de Surinaamse studentengemeenschap aldaar.

Gedurende het onderhoud werden de studenten in de gelegenheid gesteld hun ervaringen op Cuba met de minister te delen waarbij o.a. de uitdagingen voor de aanschaf van voedingsmiddelen op het eiland en het uitblijven van de beloofde financiële ondersteuning vanuit Suriname benadrukt werden.

Wat de aanschaf van levensmiddelen betreft is door minister Ramadhin een voorstel gedaan om na te gaan indien bij de Surinaamse airliner Fly Allways voedselpakketten ten behoeve van de studenten op kort termijn naar Cuba kunnen worden opgestuurd. Met betrekking tot de financiële ondersteuning (onderhoudsgelden) is door de minister geïnformeerd dat de overmaking van de gelden naar Cuba reeds heeft plaatsgevonden waarbij de uitbetalingen op kort termijn door tussenkomst van de Surinaamse Ambassade te Cuba zal plaatsvinden. Voor wat betreft betaling van de collegegelden zullen beide overheden een regeling treffen. Cuba kampt al decennia met een economische, commerciële en financiële blokkade vanuit de VSA waarbij financiële transacties naar dit eiland een enorme uitdaging zijn.

Minister Ramadhin was eveneens bijzonder onder de indruk van de studie discipline van de jonge Surinamers en maakte van de gelegenheid gebruik de studenten eveneens te feliciteren met de uitmuntende studieresultaten die zijn behaald.

Verder stond de bewindsman stil bij de uitdagingen binnen de zorgsector in Suriname waaronder het gebrek aan medisch personeel. In dit kader is op de studenten een beroep gedaan hun uiterste best te doen en werd de hoop uitgesproken dat zij na afronding van de studie huiswaarts keren om de gezondheidszorg in Suriname naar grotere hoogte te brengen. De studenten kregen na het onderhoud uit handen van de minister verschillende goederen uit Suriname waaronder een medische EHBO-kit.

De studenten waren vereerd met het bezoek en stelden het zeer op prijs dat de minister persoonlijk de ruimte heeft gemaakt om de problemen en uitdagingen waarmee de studenten zitten aan te horen en te werken aan een duurzame oplossing.

Gedurende het onderhoud met de studenten werd minister Ramadhin bijgestaan door de Ambassadeur van Suriname te Cuba, Wendy Paulus-Aminta.