De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi installeert commissie Verkeerseducatie

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft op vrijdag 6 januari 2023 de commissie Verkeerseducatie geïnstalleerd. Het Verkeersveiligheidsinstituut is al geruime tijd bezig de mogelijkheden te bekijken om verkeerseducatie te introduceren als vaste vak binnen het curriculum van onderwijs. Na verschillende gesprekken gevoerd te hebben met deskundigen, met name; de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf, is er toestemming verleend om in commissie verband de lesbrieven voor verkeerseducatie samen te stellen en de mogelijkheden nader te bekijken om verkeerseducatie te introduceren binnen het onderwijs. De commissie is ingesteld voor 8 maanden.

De commissie moet integraal advies uitbrengen aan de minister van Justitie en Politie en de minister van minOWC, met betrekking tot het implementeren van verkeerseducatie als vaste vak op de basisschool en voortgezet onderwijs (GLO, VOJ en VOS). Dit team zal verkeerseducatie lesbrieven schrijven voor de basisschool (GLO) en verkeerseducatie modules schrijven voor het voortgezet onderwijs (VOJ en VOS). Er zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden waarop het vak verkeerseducatie geïmplementeerd kan worden binnen het curriculum van onderwijs. Verder zal men nagaan hoe het vak verkeerseducatie getoetst zal worden en als het gekoppeld kan worden als theorie van de rijscholen. Tot slot zal de commissie leerkrachten trainen over verkeerseducatie.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Surinaamse Verkeersvrijwilligers (KSV), JusPol, minOWC en het ministerie van Openbare Werken (OW). De leden van de commissie zijn:

Landveld, namens het VVI als voorzitter;
D. Wijntuin, namens JusPol, als lid;
C. Paitoe, namens KPS als lid;
M. Dinmohamed, namens KPS, als lid;
J. Mijnals, namens minOWC, als lid;
Uiterloo, namens minOWC, als lid;
H. Gezius, namens KSV, als lid;
B. Blinker, namens OW, als lid;
D. Kruydenhof, namens VVI, als lid tevens secretaris.