De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi ontvangt familieleden Kwasiba

Het Bureau Slachtofferzorg van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zal zich ontfermen over de persoon van Rodney Kwasiba, die tijdens een politieoptreden te Paranam onbedoeld door een politiekogel is geraakt. De politieactie was gericht tegen een verdachte die bij het zien van de politie op de vlucht was geslagen. Het voorval deed zich voor op zondag 29 augustus 2021. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op maandag 30 augustus de moeder en de levenspartner van het slachtoffer ontvangen. Zij werden vergezeld door het DNA-lid Ramon Koedemoesoe en andere buurtbewoners.

Moeder Apomba Kwasiba haalde aan dat haar zoon de kostwinnaar is in huis. Door het incident van zondag is het gezin dus voor een moeilijke uitdaging komen te staan. Daarnaast is de echtgenote van het slachtoffer ook onder medische behandeling, waarbij zij tweemaal per maand voor controle moet naar de specialist. Hierin wordt zij ondersteund door haar man, die nu voor medische behandeling in het ziekenhuis is opgenomen.

Minister Amoksi heeft de familie aangegeven, dat vanuit het ministerie de zaak verder begeleid zal worden door de afdeling Slachtofferzorg. Deze afdeling zal erop toezien dat het slachtoffer de nodige medische voorzieningen in aanmerking komt. Het gezin van het slachtoffer zal ook de nodige financiële steun krijgen. Intussen heeft de afdeling Slachtofferzorg contact gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), dat de verzekeringskaart van Kwasiba in orde zal maken. Een team van maatschappelijk werkers en psychologen zal ingezet worden om psychosociale hulp aan de buurtbewoners in het bijzonder de kinderen die het gebeuren hebben meegemaakt te bieden. De bewindsman wil voorkomen dat het incident op lang termijn een negatief effect zal hebben op de bewoners.

Een vriend van het slachtoffer gaf aan zeer tevreden te zijn met de manier waarop de minister de zaak heeft aangepakt. Tot slot heeft de bewindsman belooft de verdere behandeling van Kwasiba op de voet te volgen. De laatstgenoemde heeft op zondag 29 augustus tijdens opsporingswerkzaamheden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) te Paranam in het district Para een schotverwonding opgelopen. Buurtbewoners raakten daarna verhit en hebben de Martin Luther Kingweg ter hoogte van het dorp Jamaica gebarricadeerd. De JusPol-minister is zich vervolgens gaan oriënteren en heeft daarbij de bewoners toe gesproken, waarna de barricades werden verwijderd.