De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Marie Levens en Chinese ambassadeur bespreken voordelen samenwerking

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de nieuwe ambassadeur van de Volksrepubliek China, Han Jin, hebben de voordelen voor beide landen op het gebied van onderwijs met elkaar besproken. De diplomaat heeft op vrijdag 27 augustus 2021 een bezoek gebracht aan de bewindsvrouw. Tijdens de bespreking zijn de beurzen die China jaarlijks aan Suriname aanbiedt ook aan de orde gekomen. De bedoeling is dat het verstrekken van deze beurzen wordt gecontinueerd.

Het Confucius Instituut, dat door China geschonken is aan Suriname, zal ingezet worden om meer bekendheid te geven aan de diversiteit van de Chinese cultuur middels tentoonstellingen. Het huidige Huawei-project zal versterkt worden en het streven is om zakelijk onderwijs te introduceren op de scholen.

In de samenwerking zal ook aandacht worden besteed aan het opleiden van meer onderzoekers. Er wordt daarbij gekeken naar de universiteiten van China en de Anton de Kom Universiteit van Suriname om meer wetenschappelijk onderzoek te doen. Zowel de minister als de ambassadeur kijkt uit naar een goede samenwerking.