De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Minister Emanuël en bondsbestuur ROS buigen zich over verbeteren rechtspositie personeel

Het nieuwe bestuur van de personeelsbond bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) onder leiding van Romeo Ravenberg, heeft vorige week een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël. Tijdens dit bezoek zijn nader afspraken gemaakt omtrent de administratieve afhandeling van een aantal financiële zaken waar het personeel aanspraak op maakt alsook rechtspositionele aangelegenheden. De uitvoering van de bezoldigingsreeks van de bestuursambtenaren, waarover er reeds geruime tijd overeenstemming is bereikt, zal spoedig in de implementatiefase komen.

Vanuit de administratieve dienst van ROS zal er voorts werk van worden gemaakt om redelijke en aanvaardbare aanpassingen te plegen met betrekking tot vervoer- en huisvestingstoelage voor de bestuursambtenaren. De exercitie hieromtrent zal plaatsvinden binnen een nog in te stellen overlegorgaan waarvoor de personeelsbond en het ministerie vertegenwoordigers zullen afvaardigen.

De bond heeft tijdens het overleg ook de kwestie van de uniformiteit van de kleding en schoeisel bij de districtscommissarissen en de overige bestuursambtenaren aan de orde gesteld en zij ziet binnen afzienbare tijd een definitieve oplossing hierin. De vakorganisatie gaf ook aan dat er een achterstand is in het afhandelen van bevorderingsvoorstellen en dat er vanwege de leiding van het ministerie enige nuancering gebracht moet worden in het mutatiebeleid van de districtscommissarissen. Vaak genoeg wordt het personeel zonder opgaaf van reden gemuteerd naar een afdeling ver buiten de oorspronkelijke standplaats. Dit riekt meer naar een vorm van pesterij dan dat het te maken heeft met het beleid om te komen tot degelijke regionale ontwikkeling. De kwestie van ambtenaren die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen, is ondertussen met de nodige voortvarendheid aangepakt door het ministerie.

Minister Emanuël heeft een open oor voor de wensen en grieven van de bond en zal in een gemeen overleg met vertegenwoordigers van de organisatie werken aan een degelijke oplossing van de aangekaarte pijnpunten. De bestuursleden waren heel content met het overleg vanwege de warme ontvangst en de openhartigheid van de bewindsvrouw. De overige aanwezigen van de bondszijde waren secretaris Jan Aviankoi, Natalie Brewster, Humphrey Wakidjo en Edwin Rozendaal.