De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS geeft aanzet tot lerende organisatie

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft vorige week tijdens een driedaags seminar de aanzet naar een lerende organisatie gegeven. De trainingssessie werd verzorgd door Institution for Transformational Leadership Education and Training (ITLET) onder leiding van de bekende en professionele trainer Humphrey Bendt die jaren management- en leadershiptrainingen zowel nationaal en internationaal heeft verzorgd.

De departementsleiding van ROS, waaronder de directeuren en beleidsadviseurs, kregen de tools aangereikt om te werken aan een lerende organisatie en daarmee deze te transformeren naar een professionele entiteit met genoeg ruimte voor een gedegen human resource management (HRM) en beïnvloeding van leiderschap zowel verticaal als horizontaal. Trainer Bendt heeft de ROS-leiding een eerlijke en openhartige quick scan van de huidige organisatiecultuur voorgehouden. Dit houdt onder ander in de werkattitude, verantwoordelijkheidsbesef, motivatie, prestatie en resultaatgerichtheid. Samen met de participanten was de score gemiddeld niet boven de twee op een puntenschaal van vijf.

De trainer heeft de deelnemers hiermee wakker geschud en aangespoord om aan de slag te gaan en de organisatie in een positieve richting te doen duwen. Tijdens de training werd een aanvang gemaakt met een SWOT-analyse en op de laatste dag werden deelnemers in de gelegenheid gesteld om een vision and mission statement te maken. Er is een redactieteam samengeteld om op basis van de aangereikte tools de SWOT-analyse en de missie en visie van ROS definitief te formuleren. Trainer Bendt houdt zich aanbevolen om het team in dit traject verder te begeleiden. Voor de participanten was deze werksessie zeer leerrijk en vruchtbaar. Zij zijn ervan overtuigd dat ze het ministerie zullen opvoeren naar een hogere en respectabele plaats binnen het bestuurlijk apparaat.