De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Minister Emanuël had onderhoud met burgemeester Apatou

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft recentelijk een onderhoud gehad met Edwin Moïse, burgemeester van Apatou. De functionaris was er voor een werkbezoek waarbij de samenwerking op milieu-, landbouw-, medisch- en sportgebied de rode draad is geweest tijdens het onderhoud met de bewindsvrouw. Minister Emanuël gaf een uitzetting van de directoraten die onder haar ministerie ressorteren en dat zij uitkijkt naar een optimale samenwerking op uiteenlopende beleidsgebieden. Dit om strategische voordelen te halen voor de woongemeenschappen aan beide oevers van de Marowijnerivier.

Apatou is een modern marronstadje aan de Franse oever en is uitgerust met nagenoeg alle moderne faciliteiten. De districtscommissarissen die het bewind voeren over de ressorten die grenzen aan de Marowijnerivier, stroomopwaarts vanaf Apatou, zaten ook aan tijdens de bespreking. Het gaat om Ose Jabini van ressort Paamacca, Hendrik Deel van ressort Tapanahoni en Merilu Sapa van ressort Coeroenie. Onderdirecteur Landbouw Martha Apai gaf tevens haar inzichten over de samenwerkingsmogelijkheden op agrarisch gebied tussen beide buurlanden, wat op termijn kan leiden tot opschaling van de productie en afzetmogelijkheden op de markten in Franse overzeese departementen. De dc’s hebben allemaal het belang van de samenwerking met de Fransen benadrukt.

Burgemeester Moïse gaf een uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting van de werking van Franse overheidsadministratie wanneer het gaat om de verdeling van begrotingsmiddelen en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van publieke ontwikkelingsactiviteiten als wegen, scholen, medische faciliteiten en andere voorzieningen. Het gehele Frans grondgebied is verdeeld over meer dan 30.000 commune met alle een aparte begroting. De perfect wordt door de Franse regering in Frankrijk, Parijs, aangesteld voor een periode van drie jaar en hij krijgt de bevoegdheid om gedurende deze jaren de ontwikkelingen van een aantal commune op een departementsdeel te monitoren. De Maire van Apatou is zeer ingenomen met het bezoek aan de minister van ROS en kijkt reikhalzend uit naar continuering van de samenwerking vooral op milieugebied, want dat is een enorme uitdaging aan de oostgrens.