De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin informeert Corps Diplomatique over huidige situatie

Op donderdag 21 juli 2022 heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een onderhoud gehad met ambassadeurs en vertegenwoordigers van diplomatieke missies in Suriname. Het doel van de meeting was om het Corps Diplomatique formele informatie te verschaffen van overheidswege over de huidige situatie in het land en hen te verzekeren dat de orde en veiligheid in Suriname de hoogste prioriteit heeft van de regering.

De minister gaf mee dat de regering, onder meer in het kader van het gezond maken van de economie, enkele maatregelen moest treffen die ongetwijfeld tot moeilijkheden en ongerief hebben geleid voor delen van de bevolking. Daarnaast zijn mondiale uitdagingen waarvoor vele landen zich geplaatst zien, waaronder de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, eveneens van invloed op het verergeren van de situatie.

Binnenkort, zo vermeldde de BIBIS-bewindsman, zal ter uitvoering van de oproep van president Santokhi aan de demonstranten voor dialoog, een cluster van ministers brede consultaties houden met diverse groepen in het land voor het aanhoren van de pijnpunten. Dit betreft een breed scala aan groepen waaronder politieke partijen -zowel parlementair als buitenparlementair-, de private sector, religieuze vertegenwoordigers, de vakbeweging en overige maatschappelijke groeperingen.

Minister Ramdin benadrukte dat de regering staat achter het recht op het houden van demonstraties en verzekerde de aanwezige vertegenwoordigers dat Suriname de democratische principes hoog in het vaandel blijft houden. De minister gaf tenslotte mee aan de diplomatieke vertegenwoordigers dat zij regelmatig van informatie omtrent de situatie voorzien zullen worden en riep hen op om niet in te gaan op geruchten maar vooral de juiste informatie via de bevoegde kanalen af te wachten of in te winnen.