De Boodschap
Financiën & Planning

Minister Financiën en Planning installeert Commissie BTW

De minister van Financiën en Planning, Kermechend S. Raghoebarsing, heeft op vrijdag 28 maart 2024 een Commissie BTW geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van het technisch team van het Tripartiet Overleg, die zich moet richten op een integrale evaluatie van de wetgeving en uitvoering van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). 

De minister gaf bij de installatie te kennen dat het door de regering van belang wordt geacht dat de Wet BTW en de uitvoering daarvan door het technisch team van het Tripartiet Overleg, nader wordt geëvalueerd. Dit in het kader van de implementatie van de BTW, welke op 1 januari 2023 was aangevangen. In het technisch team van het Tripartiet Overleg zitten vertegenwoordigers van verschillende ministeries en departementen, de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Door de minister werd aangegeven dat hij het van belang acht dat bij de evaluatie verschillende instanties, organisaties en instituten worden gehoord en voorgelicht, waaronder de vaste commissie van Financiën en Planning van de Nationale Assemblée. Ook gaf hij aan de commissie te kennen dat zij zich breedvoerig dienen te laten informeren ten aanzien van eerdere evaluaties en bevindingen, met name die van de CARTAC (een technische afdeling van het IMF).

Alhoewel de invoering van de BTW volgens de minister als succesvol mag worden beschouwd gaf hij te kennen dat het om een nieuwe wet gaat, waarbij alle aanbevelingen voor de verdere efficiëntie en effectiviteit wenselijk zijn.

De leden van de Commissie BTW zijn:

  1. Dhr. S. Kertoidjojo – voorzitter
  2. Dhr. M. Bruijne – ondervoozitter
  3. Dhr. R. S. Sardjoe – secretaris
  4. Mw. S. Rewat – lid
  5. Mw. G. Hardjopawiro – lid
  6. Dhr. P. Beharea – lid
  7. Dhr. D. Dinai – lid
  8. Dhr. R. Hogenboom – lid
  9. Mw. S. Stjeward – lid
  10. Mw. R. Apinsa – lid.

De commissie dient uiterlijk op 30 mei 2024 de minister schriftelijk te rapporteren omtrent de bevindingen van de evaluatie van de BTW.