De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh benadrukt belang vaccinatiebeleid bij ministersmeeting Caribbean

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft geparticipeerd aan de Caribbean Meeting of Ministers of Labour dat georganiseerd is door de International Labour Organization (ILO). Deze meeting is gehouden als voorbereiding op het tweede deel van de Internationale Arbeidsconferentie die voor het eerst in haar meer dan 100-jarige geschiedenis, volledig digitaal is gehouden. De meeting is gehouden op 23 november 2021 met als hoofdagendapunten: ‘Gelijkheid op de werkplek’ en ‘Skills and lifelong learning’.

De minister heeft in haar interventie het belang van het COVID-19 beleid in het kader van gelijkheid toegelicht. Zij heeft aangegeven dat regeringen bezig zijn op hun niveau om beleid met betrekking tot COVID-19 op de werkplek te formuleren en dat het vaccinatiebeleid in deze zeer van belang is. De minister heeft benadrukt dat bij het formuleren van het nationaal vaccinatiebeleid het ook van belang is dat er speciale richtlijnen en begeleiding komt naar de lidlanden toe en dat er meer over deze aangelegenheid wordt gesproken en gediscussieerd wanneer het gaat om veiligheid op de werkplek. Ook heeft de bewindsvrouw in het kader van COVID-19 het belang van veiligheid op de werkplek en sociale zekerheid aangehaald.

De ILO is ingegaan op het statement van de minister en heeft aangegeven dat de organisatie gerichte maatregelen kan aanbevelen in het begin van het volgend jaar. Van de landen wordt gevraagd om uitgaande van hun verantwoordelijkheid op het stuk van COVID-19 de gerichte maatregelen te treffen en daarbij ook steeds gebruik te maken van sociaal dialoog. Het tweede en laatste deel van de Internationale Arbeidsconferentie wordt van 25 november -10 december gehouden. De ministers hebben afgesproken dat de Caribische ministers, indien nodig, gecoördineerde statements zullen maken namens de regio om de uitkomsten van de conferentie te beïnvloeden.