De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Kuldipsingh ontvangt Chinese Business Alliance

Het platform “Chinese Business Alliance”, onder leiding van Ma Xingrui, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh. Tijdens het onderhoud tussen het bestuur van het platform en de minister, gehouden op 4 mei 2022, zijn een drietal zaken aan orde gekomen die doorgevoerd zullen worden. De directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, en andere directieleden waren ook aanwezig tijdens het bezoek. Afspraken die gemaakt zijn in een eerdere meeting met vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen, zijn ook voorgehouden aan de Chinese Business Alliance.

Aan de vereniging werd het volgende voorgehouden; alle basis- en strategische goederen moeten door de winkeliers bij elkaar gesorteerd worden op rekken met als opschrift “Basis- en strategische goederen” voor een beter overzicht voor de consument. Voor het ordenen van de basisgoederen hebben de winkeliers één maand de tijd. Verder krijgen alle winkeliers vanaf 1 mei 2022 om de twee weken een prijslijst met de maximumprijzen van de basis- en strategische goederen, die zichtbaar geplaatst moeten worden in de winkels, zodat de consument ook aan zelfcontrole kan doen. Verder is er afgesproken dat alle winkeliers per heden over een geijkte weegschaal in de winkel moeten beschikken.

Het platform, bestaande uit 9 verenigingen, heeft de medewerking toegezegd aan minister Kuldipsingh en heeft ook specifieke voorstellen gedaan om de samenwerking tussen het ministerie en de verenigingen te intensiveren. Ook is het platform bereidt om bekendmakingen van het ministerie die relevant zijn voor de winkeliers te vertalen voor de Chinese gemeenschap, zodat zij ook voortdurend voorzien kunnen worden van informatie.