De Boodschap
Justitie & Politie

Nieuw Korpshoofd KPA bezoekt strafinrichtingen

Het waarnemend Korpshoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Joyce Alfaisi-Pané, is op 4 mei 2022 gestart met kennismakingsbezoeken aan de Penitentiaire Inrichtingen. Ze heeft bezoeken gebracht aan de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID), de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) en het Huis van Bewaring te Santo Boma. De waarnemend directeur Operationele Diensten Patrick Campagne, het waarnemend Korpshoofd Pane-Alfaisie, beleidsadviseur Georgetine Acton en bondsvoorzitter Max Breinburg hebben de directie en het personeel bij de inrichtingen toegesproken.

Waarnemend Korpshoofd Pane-Alfaisi gaf aan dat er een goede basis is gelegd voor de organisatie. Op deze basis moet er verder gewerkt worden aan de verbetering van het korps. Het werk dat gedaan moet worden vergt een collectieve aanpak waarbij de inzet en toewijding van al de penitentiaire ambtenaren nodig is. Het imago van het korps heeft schade geleden omdat het wangedrag van enkelen negatief weerspiegelt naar de gehele organisatie. Er zal nu streng worden opgetreden bij overtredingen door penitentiaire ambtenaren. Hiermee moet de integriteit binnen het korps opgekrikt worden. Tot slot gaf het waarnemend Korpshoofd aan dat er nauw wordt samengewerkt met de bond en dat zij altijd gereed is om naar oplossingen te zoeken voor de noden van de penitentiaire ambtenaren.

Beleidsadviseur Georgetine Acton blijft vanuit het ministerie haar ondersteuning geven aan het KPA. Ze heeft de penitentiaire ambtenaren verzekerd van de toewijding van minister Amoksi om het korps volledig zelfstandig te maken. Er zijn onlangs nieuwe wettelijke bepalingen voor het KPA vastgelegd in een drietal reglementen. Deze nieuwe regels zullen gedetailleerd uitgelegd worden aan de ambtenaren in samenwerking met de bond. Door goed samen te werken zal de volledige verzelfstandiging van het KPA een realiteit worden.