De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Kuldipsingh participeert aan 54ste COTED-meeting

De nieuwbakken minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, heeft aan het hoofd gestaan van de delegatie voor de 54ste Council for Trade and Economic Development (COTED) meeting welke van 28 – 29 april 2022 via videoconferentie is gehouden. Als minister van EZ, verantwoordelijk voor de implementatie van de Caricom Single Market en Economy (CSME) is zij voornemens om uitvoering te geven hieraan met ondersteuning van de relevante ministeries/instanties en daar waarnodig met ondersteuning van het Caricom secretariaat.

Er is een integrale overheidsaanpak nodig alsmede een nauwgezette opvolging van de gemaakte afspraken en genomen besluiten binnen de CSME. Op de agenda staan wederom agendapunten die al jaren op de COTED- agenda voorkomen, alsmede vraagstukken die kunnen leiden tot groei en ontwikkeling van de economie binnen de regio zoals externe economische en handelsrelaties; de impact van de COVID-19 pandemie alsook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de regio; handel in goederen; de hoge vrachtkosten, en de status van de 11e European Development Fund programma’s.