De Boodschap
Openbare Werken

Status overgang vuilophaal van avond naar ochtend

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is per 01 maart 2022 overgegaan tot het ophalen van vuil, van avonduren naar overdag. Dit besluit werd genomen voor een betere controle en veiligheid tijdens de werkzaamheden op de wegen, maar ook op de vuilstortplaats te Ornamibo. Het gaat erom dat het huisvuil op de op te halen dagen uiterlijk 08.00 uur langs de weg voor de woning wordt geplaatst en niet eerder, omdat het vuil wordt opgehaald tussen 08.00 en 17.00 uur.

Het onderdirectoraat Afvalbeheer benadrukt in deze dat de overgang voor de dienstverleners positief is bevonden. De vuilstortplaats te Ornamibo is nu de hele dag open van 07.00 tot en met 19.00 uur. Na zeven uur in de avond mag er niet meer gedumpt worden op de vuilstortplaats mits de vuilophaler toestemming heeft daarvoor. Doordat het vuil van de binnenstad pas na 16.30 uur wordt opgehaald, hebben de vuilophalers die hiermee belast zijn toestemming na 19.00 uur te dumpen. Overdag is het verkeer drukker dan in de avond, waardoor het ophalen van vuil iets langer duurt, maar desondanks lukt het aardig.

Derhalve wordt een beroep gedaan op de samenleving hun medewerking te verlenen door te letten op de vuilophaaldagen. Vooral winkeliers worden gevraagd zich te houden aan de ophaaldagen en hun vuil als zodanig te plaatsen dat het geen last vormt voor de omgeving. De gemeenschap wordt op het hart gedrukt zorgvuldig om te gaan met vuil. Er wordt nog steeds geconstateerd dat er vuil klakkeloos wordt gedumpt onder andere op hoeken bij straatnaamborden. Er wordt alles aan gedaan om de bermen schoon te houden, nochtans wordt een dringend beroep gedaan op de samenleving om het vuil op een plek te plaatsen die daarvoor bestemd is of in de afvalbak voor uw woning.

Afvalbeheer attendeert de gemeenschap niet beïnvloed te worden door valse informatie met betrekking tot het ophalen van vuil. Er zijn onlangs verschillende fake-berichten gelanceerd via social media die onjuiste informatie bevatten. De informatie in de voorgaande artikelen via social media op 10 maart en 27 april 2022 jongstleden, waarbij men steeds eenzelfde foto gebruikt om te doen overkomen dat afvalbeheer haar werk niet naar behoren doet, deze info berust namelijk niet op waarheid. Onderdirecteur Jason Gummels van het onderdirectoraat Afvalbeheer doet een dringend beroep op de samenleving om niet te reageren op fake-berichten. Het gaat erom dat u uw huisvuil op de op te halen dagen uiterlijk 08.00 uur langs de weg voor uw woning plaatst en niet eerder. Doet u dat toch dan is Afvalbeheer niet verantwoordelijk voor de beschadigde of geplunderde vuilniszakken die worden veroorzaakt door straathonden en niet kunnen worden meegenomen door de vuilophaalwagens. Het vuil wordt opgehaald tussen 08.00 en 17.00 uur. Voor de correcte informatie dient u de juiste berichten te volgen via de officiële nieuwssites of de website van Openbare Werken. Op werkdagen is de vuilophaaldienst tijdens kantooruren te bereiken via het telefoonnummer 462445 of 1 x 24 uur via het WhatsAppnummer 8612123.