De Boodschap
Kabinet van de President

President geïnformeerd door crisisteam coördinatie wateroverlast

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich op 29 april 2022 op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking (BIBIS), door het crisisteam belast met de coördinatie van de wateroverlast in het binnenland, laten informeren over de stand van zaken bij het stuwmeer, de dam en de ondergelopen gebieden.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking (BIBIS), geeft aan dat er 10 ministeries betrokken zijn bij het uitzetten van een rampenplan. De betreffende ministeries zijn BIBIS, Defensie, Openbare Werken, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).

De ministeries zullen worden ondersteund door instanties zoals het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en Medische Zending. De president wilde een uiteenzetting van ‘the best case scenario’ maar zeker ook van de ‘worst case scenario’ betreffende de staat van de dam en het stuwmeer. Staatsolie welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dam informeerde de president over de monitoring en het onderhoud van het stuwdam via een presentatie. Ook de meteodienst was vertegenwoordigd tijdens de meeting.

Volgens de meteorologische dienst zal er, gelet op de te verwachten neerslag de komende maanden, de ondergelopen dorpen in augustus nog steeds onder water liggen. Er is relatief meer neerslag boven het stuwmeer geweest dit jaar en Suriname heeft ook te maken gehad met de impact van het weerfenomeen El Niño. Professor Sieuwnath Naipal, leerstoelhouder Klimaatverandering en Water, legde de nadruk op het plaatsen van monitoringsapparatuur. Met deze apparatuur kan de snelheid van het neerstromende water berekend worden en aangeven welke dorpen onder water zullen lopen zodat er daarop geanticipeerd kan worden.

President Santokhi doet een oproep naar het ministerie van ROS om te gaan praten met de bewoners van de getroffen gebieden. “Er zullen krutu’s moeten worden gehouden met de leefgemeenschappen om te praten over de toekomst en als er toch uitgeweken zal moeten worden naar hoger gelegen gebieden, omdat dit probleem van wateroverlast er altijd al was en er altijd zal zijn” stelt het staatshoofd. Volgens hem zullen nu concrete oplossingen moeten komen. De president wilde ook van het NCCR weten waar specifiek de hulp uit bestaat die wordt geboden aan de bewoners van de getroffen gebieden.

Volgens Jerry Slijngaard van het NCCR worden de bewoners tot nog toe onder andere ondersteund met voedselpakketten, bottled water en tenten. Het NCCR is echter voorstander van financiële steun aan de mensen omdat er momenteel sprake is van noodhulp die op gegeven moment zal moeten stoppen. Om zelfredzaamheid bij de mensen te stimuleren, stelt hij voor winkels op strategische plaatsen op te zetten waar de mensen zelf hun benodigdheden kunnen kopen. Via een shelterwerkgroep zal er worden gekeken naar korte termijn opvang. De shelterwerkgroep bestaat uit OW, NCCR, het commissariaat en een vertegenwoordiger van Volksgezondheid.