De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Levens bespreekt onderwijssamenwerking Suriname en Israël met ambassadeur Noordzee

De niet-residerende ambassadeur van Israël, Stevanus Noordzee heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Tijdens het bezoek op maandag 5 september 2022 hebben de functionarissen van gedachten gewisseld over wat Israël kan betekenen voor Suriname op onderwijsgebied. Er zijn genoeg mogelijkheden voor samenwerking tussen Suriname en Israël. Surinaamse studenten zijn vaker naar Israël gestuurd.

Minister Marie Levens heeft in het gesprek met de ambassadeur benadrukt dat het voor studenten die naar het buitenland vertrekken belangrijk is dat zij de cultuur van het land moeten proberen te begrijpen. Minister Levens vindt een samenwerking goed. “Vooral op technisch gebied zijn er aardig wat mogelijkheden,” aldus de minOWC-minister.

Verder kan er aan studentenuitwisseling, meer op post-vwo-niveau, en stafuitwisseling worden gedaan. Zij gaf de diplomaat ook mee om naar verschillende trainingsmogelijkheden uit te kijken. Er kan worden uitgekeken naar onder andere stages in de techniek en landbouw.

Ambassadeur Noordzee zegt zich sterk te zullen maken voor trainingen en beurzen voor Suriname. Suriname en Israël zijn vanaf 1976 bilaterale banden aangegaan. De bestaande samenwerking tussen beide landen omvat onder meer onderwijs en capaciteitsversterking, gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, cultuur vanwege de Joodse diaspora, investeringen en het bevorderen van ondernemerschap tussen beide landen.