De Boodschap
Uncategorized

Minister Mac Andrew benadrukt belang en noodzaak ondersteuning door ILO-Caribbean Office

Minister Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 7 juni 2022 deelgenomen aan een meeting welke Caribische Ministers van Arbeid, die participeren aan de Internationale Arbeidsconferentie in Geneve, hadden met de director-general van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de heer Guy Ryder.

Tijdens zijn interventie, benadrukte de minister het belang van de ILO Caribbean Office en de gegeven ondersteuning. Mac Andrew gaf aan, dat zelfs tijdens de COVID-19 pandemie de ILO Caribbean Office beschikbaar was voor Suriname en technische assistentie heeft verleend, zodat er vorderingen geboekt konden worden met de uitvoering van het Tweede Decent Work Country Programma. De Minister benadrukte in zijn betoog ook, dat Suriname op korte termijn van start zal gaan met het opstellen van een Derde Decent Work Country Programma en dat daarin werkgelegenheid een centrale plaats zal krijgen.

Tenslotte bedankte Mac Andrew de Director General, die later in het jaar zal afzwaaien, voor zijn bewezen diensten, in het bijzonder de verdere promotie van Decent Work, welke onder zijn leiding ook een Sustainable Development Goal is geworden.