De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert werkgroep ‘commissie parade en defilé’

De presidentiële werkgroep ‘commissie parade en defilé’, werd op maandag 6 juni geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. De installatie vond plaats op het Kabinet van de President. Het doel van deze werkgroep is om de parade en defilé voor 25 november 2022 zodanig voor te bereiden dat zaken aan internationale standaarden zullen voldoen. Hiervoor zal de commissie regelmatig in contact zijn met de president. De groep bestaat uit leden van het Nationaal Leger en van de gewapende machten.

Volgens president Santokhi vonden 90% van overheidsgerelateerde activiteiten niet plaats op een op wet- en regelgeving gebaseerde manier. “Dit laat ruimte voor willekeur, corruptie en onvoorspelbaarheid”, gaf het staatshoofd aan. De regeringsleider legde de nadruk op het feit dat overheidshandelen altijd voorspelbaar moeten zijn. Daarom zal de ‘Commissie parade en defilé’, ervoor zorg dragen dat de voorbereidingen in aanloop naar de Onafhankelijkheidsdag vlot verlopen.

Het ligt in de bedoeling dat andere gewapende machten ook geïmplementeerd worden in deze commissie. Bij het reguleren en organiseren van de parades en defilés, zal er precies gedefinieerd worden bij welke hoogtij evenementen het leger het voortouw in handen heeft. Bij de Srefidensi parade en defilé zullen internationale standaarden worden toegepast. “Met deze standaarden zullen wij ons ook voorbereiden zodat wij niet te veel afwijken van het gangbare”, stelt luitenant-kolonel Bob Mangal, chef-staf van het nationaal leger en voorzitter van de werkgroep. Onder leiding van luitenant-kolonel Mangal, zullen de structuren in plaats gebracht worden om die vervolgens te presenteren aan het staatshoofd. Na de presentatie en goed keuring zal de groep overgaan naar de tweede fase; de implementatie van de ondervindingen.

In de uitvoeringsfase zal de commissie zich samen met de andere gewapende machten buigen over de nieuwe structuren voor de parade en defilé op 25 november 2022. “Het is kort tijd en wij hebben veel werk aan de winkel om zo snel als mogelijk de zaken voor te bereiden. Dit houdt in dat wij frequent gaan moeten vergaderen om de zaken uit te werken”, aldus de voorzitter van de werkgroep luitenant-kolonel Mangal. De kolonel verklaarde dat het gaat om gedisciplineerde eenheden die bekend zijn met de tradities van defilés en parades.