De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Waardeketenplatformen cassave, fruit en groenten export voor 5 jaar vastgesteld

Op respectievelijk 2 en 3 juni 2022 kwamen meer dan 50 belanghebbenden uit de publieke en private sector bijeen om op democratische wijze hun vertegenwoordigers te kiezen in de stuurgroepen van de waardeketenplatformen van cassave, groenten en fruit export. Dit is een nieuwe mijlpaal voor het versterken van de samenwerking tussen landbouwers, agroverwerkers, exporteurs, ondersteunende diensten en de publieke sector om de strategische doelen te bereiken die door elk platform voor de komende vijf jaar werden ontwikkeld. Deze bijeenkomsten werden gefaciliteerd door de FAO en het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP).

Na maanden van proactieve discussies en zorgvuldige planning, ontwikkelden leden van de cassave-, groenten- en fruit-exportplatformen niet alleen een 5-jaren Strategisch Plan (2022 – 2026) en een Jaarplan (2022 – 2023), maar namen ook besluiten over de managementstructuur van de platformen en de wijze van vertegenwoordiging van het bestuur.

Het nieuwgekozen bestuur van beide platformen, hebben elk negen leden die alle segmenten van de waardeketen vertegenwoordigen met een sterk leiderschap vanuit de private sector met zes vertegenwoordigers en de strategische deelname van drie leidende ministeries (Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) vanuit de publieke sector. De evenwichtige deelname van zowel vrouwen als mannen in de stuurgroepen van beide platformen is een andere belangrijke ontwikkeling.

“Dit is de eerste keer dat we voelen dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord en dat er rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de beste manier om de cassavesector te organiseren. Het platform omvat alle relevante organisaties van landbouwers tot verwerkers, evenals instellingen uit de publieke sector die verantwoordelijk zijn voor beleid en diensten. Dit platform heeft sterke invloeden vanuit de grassroot landbouwer”, benadrukte de vertegenwoordiger van het Coöperatie Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijne, door de belanghebbenden gekozen tot voorzitter van het bestuur van het Cassave Platform.

“De leden van het platform zijn bij consensus tot besluiten gekomen en deze modaliteit van een waardeketenplatform zal ons in staat stellen om de uitdagingen in de export van groenten en fruit aan te pakken, als resultaat van dialoog en strategische en gecoördineerde acties die in onze visie en actieplan zijn geïdentificeerd. Alle leden van de stuurgroep die zijn gekozen om het platform te vertegenwoordigen, zullen zich vanaf nu concentreren op de prioriteiten voor iedereen en niet het belang van de individuele organisaties”, benadrukte Lucien Bourne, gekozen tot voorzitter van het bestuur van het Groenten en Fruit Export Platform.

De nieuwgekozen vertegenwoordigers hebben al de agenda vastgesteld voor de eerste vergaderingen van het bestuur, die zich zullen concentreren op de uitvoering van de strategische en operationele plannen. FAO/SAMAP zal technische ondersteuning blijven verlenen aan beide initiatieven. SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.