De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew en USAID bespreken mogelijke samenwerkingsgebieden

Minister Steven Mac Andrew en de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Robert Faucher, hebben op donderdag 20 april 2023 voor de tweede keer binnen tweewekentijd een ontmoeting gehad. Deze keer vergezelde de ambassadeur, mevrouw Asara Walter, plaatsvervangend regionaal vertegenwoordiger van the United States Agency for International Development (USAID), die een bezoek heeft gebracht aan ons land. De ambassadeur had bij zijn eerder bezoek reeds toegezegd dat hij USAID zou interesseren om ondersteuning te geven aan het jeugdbeleid van ons land. Naast het jeugdbeleid ging Mac Andrew als minister ad interim van Ruimtelijke Ordening en Milieu ook in op mogelijke samenwerking op gebied van milieu.

USAID heeft het voornemen een kantoor te openen in ons land. Deze organisatie is een onafhankelijk agentschap van de Amerikaanse federale overheid dat primair verantwoordelijk is voor het beheer van civiele buitenlandse hulp en ontwikkelingshulp. USAID is een van de grootste officiële hulporganisaties ter wereld. Deze organisatie ondersteunt middels programma’s lage-inkomenslanden op verschillende gebieden, waaronder programma’s die zich richten op het welzijn van jongeren en het bestrijden van armoede.