De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO levert 12 getrainde vrouwen af aan Commewijne in Textiele werkvormen

In Commewijne hebben 12 enthousiaste cursisten de training Advance Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met succes afgerond. Ze mochten op donderdag 20 april 2023 hun certificaat in ontvangst nemen en hebben deze gelegenheid te baat genomen om te demonstreren wat ze kunnen, door in zelf gemaakte kleding te verschijnen bij de uitreiking van de certificaten. De kleding viel op en de dames kregen veel complimenten van de aanwezigen. Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen de geslaagden aan de slag als getrainde krachten die in staat zijn kwalitatief hoogstaande kledingstukken te vervaardigen. Deze training is net als de basistraining, bekostigd uit middelen van het project Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning. De vrouwen hebben gedurende twee maanden op de advance training leren vervaardigen: een blouse met coupenaden en sjaalkraag, een pantalon en een hoeslaken met slopen. De vrouwen hadden eerder bij de afronding van de basistraining elk gratis een naaimachine ontvangen die nu goed te pas komt als werktuig voor het vervaardigen van kledingstukken die ze aan de man kunnen brengen als micro-ondernemer. De advance training vond plaats op verzoek van de dames.

Bij de certificaatuitreiking hebben verschillende sprekers de vrouwen toegesproken, waaronder minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Hij wees de geslaagden erop dat de economische crisis in het land van iedereen vergt om actief bij te dragen aan zijn of haar eigen leven en zelfvoorzienend te zijn. Tegen deze achtergrond riep hij de geslaagden op om de opgedane kennis volledig te benutten, waardoor zij hun brood mee kunnen verdienen. Tenminste verwacht hij dat de opgedane kennis en vaardigheden te eigen bate worden aangewend, waardoor de dames geen kleding en beddengoed meer hoeven te kopen voor zichzelf en hun gezin. De bewindsman kent deze groep dames sinds de basistraining en sedertdien is het hem opgevallen dat de groep leergierig is en over wilskracht bezit. Hij adviseerde hen om niet te schromen deze eigenschappen eveneens in te zetten voor een onderlinge samenwerking in coöperatief verband ter efficiëntie en effectiviteit van hun gezamenlijke economische activiteiten.

De overige sprekers hebben de geslaagden eveneens aangespoord om vanaf dit moment aan te pakken en te ondernemen. Joyce Lapar, directeur van de SAO, bleek tevreden te zijn met de inzet en de prestatie van de dames die tot modinettes zijn getraind. Zij verwacht dat zij zich verder zullen verdiepen in het vak om beter uit de voeten te kunnen. Izaak Hill, die namens de Raad van Bestuur van de SAO sprak, heeft de geslaagden erop gewezen dat het behaalde certificaat het bewijs is dat zij een bepaalde marktwaarde bezitten die zij moeten benutten. Naresh Doedhnat, districtssecretaris van Commewijne, ziet de dames ook succes hebben als werknemer of als micro-ondernemer als zij dezelfde inzet en wilskracht aan de dag leggen. Roy Mohan, DNA-lid van Commewijne, adviseerde de geslaagden met elkaar een joint venture aan te gaan om in aanmerking te komen voor veel en grote opdrachten zoals het vervaardigen van schooluniform en uniform voor bedrijven. Allen hebben hun waardering en erkentelijkheid uitgesproken naar SAO, AWJ en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning voor de inspanningen om personen zelfvoorzienend te maken.