De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew installeert nieuwe raad van toezicht SPWE

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 8 september 2022 de nieuwe raad van toezicht van de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) geïnstalleerd onder voorzitterschap van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson. De SPWE is een werkarm van het ministerie ter stimulering van het klein ondernemerschap. De raad moet erop toezien dat de directie van de SPWE uitvoering geeft aan het beleid conform de taakstelling en statuten van de stichting.

De minister gaf de nieuwe raad de instructie mee meer dan ooit awareness te creëren onder de beroepsbevolking over ondernemerschap in relatie tot zelfvoorzienendheid. Vooral personen met een ondernemingsgeest moeten proactief worden gestimuleerd, getraind en begeleid in het opzetten van hun onderneming. Dit kan volgens de bewindsman een positief sneeuwbaleffect hebben op werkgelegenheid en op de arbeidsmarkt.

Minister Mac Andrew ziet graag dat de SPWE zich meer profileert in onze samenleving opdat ze ook meer erkenning kan krijgen voor haar trainingen en begeleidingstrajecten die ze aanbiedt, waardoor de stichting ook meer inkomsten kan genereren om zelfvoorzienend te opereren. De bewindsman ziet klein ondernemerschap als een uitstekend instrument om armoede in het land te bestrijden en hiertoe is er een belangrijke taak weggelegd voor de SPWE. Als personen zelfvoorzienend zijn hoeven ze volgens de minister hun handen niet op te houden voor financiële steun en sociale voorzieningen.

De voorzitter van de raad, Naomi Esajas-Friperson, heeft de garantie gegeven dat zij samen met haar team erop zal toezien dat de SPWE zich ten volle zal inzetten om klein ondernemerschap te stimuleren. Zelfstandigen zullen volgens haar worden getraind, ondersteund en begeleid waarbij de nadruk zal worden gelegd op samenwerking in coöperatief verband om zo meer winstvoordeel en profijt te halen uit het ontplooien van economische activiteiten. Zij heeft verklaard dat de vorige raad een goed fundament hiertoe heeft gelegd waarop ze verder kan voortborduren. Wegens onvoorziene omstandigheden is de raad veel later geïnstalleerd dan gepland, maar volgens de voorzitter zal dat juist een extra prikkel zijn om harder aan de slag te gaan in de beschikbare tijd in deze zittingsperiode die er nog resteert. De raad heeft een zittingstermijn van 3 jaren, maar zit officieel aan tot 1 januari 2023.

In de nieuwe raad zitten voorts: Ixon Sanamin (ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), Sharmila Dwarka (Stichting Planbureau Suriname), Carmen Noter (VSB), Dayanand Dwarka (vakbeweging) en Maureen Samuels (AWJ) is toegevoegd als de secretaris.