De Boodschap
Kabinet van de President

Directeur Mungra Medisch Centrum uit functie ontheven

Drs. Djoties Jaggernath, medisch directeur bij het Mungra Medisch Centrum (MMC) is uit zijn functie ontheven. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op vrijdag 9 september 2022 mede na een onderhoud met het crisisteam dat zijdens de regering belast was met het management van het ziekenhuis. De medisch directeur was per 15 juli dit jaar op non-actief gesteld. Na een periode van persstilte, waarin de ontwikkelingen rond het Mungra Medisch Centrum met president Chandrikapersad Santokhi zijn besproken, heeft de regering het besluit genomen de ziekenhuisdirecteur uit zijn functie te ontheffen. 

Volgens minister Ramadhin is er geconstateerd dat de gewezen directeur handelingen, die niet door de beugel kunnen, heeft gepleegd bij een andere organisatie. Op basis hiervan is er een dossier opgestuurd naar de procureur-generaal (PG) om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

“Het is een directeur die geplaatst is onder deze regering, onder deze minister, maar wij gaan niet accepteren dat er gesold wordt met de belangen van het volk”, aldus de bewindsman. Hij voegt verder eraan toe: “Ik wil hiermee aangeven dat wij diehard zijn in het bereiken van onze targets. Dus wanneer er zaken zijn die niet door de beugel kunnen, dan moeten wij dat oplossen.” Minister Ramadhin zegt dat er gewerkt zal worden aan het in place hebben van een traject voor de continuïteit van processen.

De komende periode zal de aandacht gaan naar het versterken van de financiële positie van het ziekenhuis, vooral vanwege de vele schulden. Daarnaast zal gewerkt worden aan een efficiëntere bedrijfsvoering en verbeteringen waar nodig. Een clusterteam van ministers zal frequent met crediteuren en leveranciers overleg voeren voor gunstige betaalregelingen. Binnen niet al te lange tijd zal er ook duidelijkheid gegeven worden over de installatie van een interim managementteam.