De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew juicht initiatief medicatiepaspoort Fernandes Group toe

De Fernandes Group heeft voor al haar werknemers op donderdag 17 november 2022 een medicatiepaspoort geïntroduceerd. Het paspoort is bedoeld om gegevens over het gebruik van medicijnen en noodzakelijke gezondheidsinformatie van de individuele werknemers vast te leggen. Bij onvoorziene gevallen zoals een ongeluk, onwel of bewustzijnsverlies, is middels het paspoort noodzakelijke informatie bij de hand die ervoor kan zorgen dat het leven van de paspoorthouder kan worden gered. Ter gelegenheid van de introductie hiervan was minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) op uitnodiging aanwezig.

In zijn spreekbeurt heeft de minister het belang benadrukt van een goede veiligheidscultuur in bedrijven en werkplaatsen. Elk bedrijf is volgens hem verplicht een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen.  Veiligheid staat wereldwijd hoog op de agenda, zo hoog dat op de Internationale Arbeidsconferentie van dit jaar een historische veiligheidsresolutie is aangenomen door de afgevaardigden. Dit houdt volgens de bewindsman in dat alle lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waaronder Suriname, zich ertoe verbinden het fundamentele recht op een veilige en gezonde werkomgeving te respecteren en te stimuleren. Hiermee is het principe van een veilige en gezonde werkomgeving toegevoegd aan de vier fundamentele beginselen en rechten op het werk. Door de aangenomen resolutie wordt zowel het Verdrag inzake Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 1981 (No. 155) als het Verdrag inzake Bevordering van Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 2006 (No. 187) beschouwd als fundamentele verdragen.

De AWJ-minister gaf aan dat gezien het groot belang van veiligheid en gezondheid op het werk, Suriname voorbereidingen treft om deze verdragen zo spoedig mogelijk te ratificeren. Tegen deze achtergrond juicht hij het initiatief van de Fernandes Group toe. Hij is van mening dat er steeds meer moet worden geïnvesteerd om het algemene bewustzijn van veiligheids- en gezondheidscultuur te bevorderen. De minister is van mening dat het medicatiepaspoort een noodzakelijk hulpmiddel is om op zak te hebben. Hij complimenteerde niet alleen de Fernandes Group, maar ook de Consumentenkring Suriname die dit initiatief heeft aangedragen.

Minister Mac Andrew mocht het eerste medicatiepaspoort overhandigen aan de Chief Operating Officer van de Fernandes Group in Suriname, Bryan Renten. De overhandiging heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van directie en stafleden van de Fernandes Group, alsook vertegenwoordigers van de Consumentenkring in Suriname. De introductie van dit paspoort is volgens Renten onderdeel van het strategisch beleid van de Fernandes Group als het gaat om gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Het bedrijf stimuleert zijn medewerkers middels een fit and work programma, om een gezondere levensstijl op na te houden en vooral voldoende te bewegen. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname wees erop dat het paspoort in de portemonnee past waardoor het makkelijk mee te nemen is en daardoor steeds binnen handbereik zal zijn. Rachel Dalger, ondervoorzitter van de Consumentenkring Suriname heeft verduidelijkt dat het medicatiepaspoort door de werknemers zelf wordt ingevuld. Het moet volgens haar gezien worden als een lifesaver.