De Boodschap
DefensieUncategorized

Minister Mathoera: “Diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd”


Het ministerie van Defensie heeft in de afgelopen tien maanden diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om een balans te krijgen op de begroting.  Zo zijn er 40 dispensaties, overeenkomsten van enkele diensten, extra voorzieningen voor bevelhebbers en telefoon- en adsl (internet) aansluitingen van ongeveer 37 personen stopgezet. Verder zijn ook de overeenkomsten met enkele Cubaanse artsen die niet aan het werk verschenen en het ministerie SRD 336.000 per jaar kostten, beëindigd.
“Op het belverkeer is bezuinigd, we hebben oneigenlijke bewakingsposten ingetrokken en we hebben onze apotheekruimte verhuurd voor SRD 18.000 per maand. In de uitgave op brandstof is met 20% bespaard en we hebben SRD 72.000 aan autotoelage bespaard. Daarnaast is er ook gekeken naar de procedures van aanvragen en oneigenlijke projecten. 15 voertuigen die oneigenlijk gebruikt werden, zijn teruggehaald”, zei minister Krishna Mathoera van Defensie tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).
Sanering personeelsbestand een must
In de afgelopen tien maanden zijn er ook 268 personen met ontslag gegaan. Uit deze groep zijn bijna 100 personen oneervol ontslagen. Minister Mathoera voerde aan dat het personeelsbestand op Defensie in de afgelopen jaren met honderd procent is gegroeid. Aangezien 95% van de begroting gaat naar personeelskosten, is sanering een must.
Toename begroting met SRD 135 miljoen
Mathoera benadrukt dat 2021 een zeer sober jaar wordt, omdat de regering aan de ene kant moet bijdragen aan het herstel van de economie en aan de andere kant ook de Covid-19 pandemie moet zien te beheersen.  In de nota van wijziging van 2021 is door het ministerie van Defensie een bedrag van SRD 602 miljoen ingediend aan operationele kosten en SRD 17.71 miljoen voor programma’s, waarvan SRD 8.3 miljoen vanuit het Covid-19 fonds. “Het gaat dus om Covid ondersteuning waarbij wij in verband met de grensbewaking boten willen kopen, beschermingsmateriaal voor militairen die ondersteunen in de werkzaamheden die moeten leiden tot de beheersing van de Covid-19 pandemie. In totaal is de begroting van Defensie SRD 620 miljoen”. Hoewel de begroting in principe met SRD 135 miljoen is toegenomen, zit deze toename in de personeelskosten. “Dus nauwelijks in investeringen en onderhoud. Het gaat onze voornemens beperken, maar wij van Defensie beseffen dat er weinig keus is. De grootste drijfsfeer op dit moment is het stabiliseren van de economie”, aldus de minister.
Schulden overgenomen in 2020
Het ministerie van Defensie is ook van plan om te investeren in zaken als huisvesting, materieel, kleding en uitrusting van militairen. Helaas is er weinig ruimte in de begroting om deze zaken dit jaar aan te schaffen. Vooral wanneer gekeken wordt naar het feit dat het ministerie in 2020 een schuld van SRD 43 miljoen en USD 823.000 heeft overgenomen. “Deze achterstanden in betalingen van leveranciers bemoeilijken het proces van leveringen aan het leger. Leveranciers zien hun geld ontwaarden en willen directe betaling, terwijl wij in een economische crisis zijn verwikkeld. Met alle ten dienste staande middelen proberen wij toch in de behoefte te voorzien”, benadrukte de minister.
Geen missives en raadsvoorstellen: zaken doorgestuurd naar Clad en pg
Terwijl Defensie doorgaat met het bezuinigen worden er aan de ander kant toch enkele zaken geconstateerd die niet conform comptabele procedures in 2020 hebben plaatsgevonden. Als voorbeeld noemt minister Mathoera de Russische helikopter die in 2019 door de vorige regering gehuurd is en waarvan nu nog een schuld openstaat van USD 480.000.  Verder komt ook de ondersteuning aan de cassavefabriek met SRD 851.000. Mathoera fronst wel haar wenkbrauwen wanneer zij tegelijkertijd een storting van SRD 6.3 miljoen op de rekening van Defensie ziet die niet volledig kan worden verantwoord. Er zijn geen missives en ook geen raadsvoorstellen voor al deze zaken van 2020. Volgens de bewindsvrouw zijn al deze zaken doorgestuurd naar de Centrale Landaccountantdienst (Clad) en voor verder onderzoek naar de procureur-generaal.