De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed bezoekt diverse gebieden Wanica en Paramaribo

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft zich samen met zijn directieteam georiënteerd in verschillende gebieden van Paramaribo en Wanica, die momenteel te kampen hebben met diverse problemen. Ook zijn de gebieden aangedaan waar er werkzaamheden door OW worden uitgevoerd. Dit vond op dinsdag 22 augustus 2023 plaats. Het ministerie is actief bezig diverse projecten uit te voeren, waaronder onderhoudswerkzaamheden.

Minister Nurmohamed merkt op dat het ministerie de komende weken de infrastructuur van de wegen en het ontwateringsysteem grondig zal aanpakken. De bewindsman geeft aan dat er reeds een inventaris is gedaan voor dit project en er wordt extra materiaal aangeschaft om de werkzaamheden te versnellen. Hij doet een beroep op de samenleving om melding te maken bij OW aangaande wegenonderhoud. Dit wordt meegenomen in het onderhoudsproject.

Prewien Lakhi, districtshoofd van Wanica heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan onderhoud van de bermen, het ophalen van lozingen en het bezanden van de wegen. Varielle Pawiro-oelomo, waarnemend hoofd afdeling Wegen, zegt dat diverse wegen binnen dit district worden aangepakt. Faizel Janmohamed, onderdirecteur directoraat Civiel Technische Werken (CTW), gaf aan dat de wegen begaanbaar worden gemaakt, beschadigde duikers worden vervangen en het ontwateringssysteem wordt hersteld.