De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ houdt vergunningsaanvragen architecten- en ingenieursbureaus tijdelijk aan

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) zal tijdelijk alle vergunningsaanvragen voor architecten- en raadgevende ingenieursbureaus aanhouden.

Samen met het ministerie van Openbare Werken werkt het ministerie van EZ aan verdere aanpak van het vergunningenbeleid. In dit kader zal zeker rekening gehouden worden met het feit dat het in deze om beschermde beroepen gaat, waarbij specifieke expertise met bijbehorende kennis, vaardigheden en ervaring nodig is en ook dat de regulering en kwaliteitsverbetering bij deze bureaus noodzakelijk is. Samen met de sector wordt er gekeken naar dit aspect.