De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed bezoekt IUCN World Conservation Congres in Frankrijk

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn buitenlands werkbezoek op uitnodiging van de directeur van het Hydrometrisch en Flood Management Instituut in de Franse stad Nimes aangedaan. In dit kader is er een presentatie gehouden door het instituut over hoe om te gaan met overstromingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van State of Art Technology. Deze methoden zullen verder worden besproken, indien mogelijk ook in Suriname worden geïntroduceerd via het Bio Plateau Project tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië.

De OW-minister nam deel aan enkele zeer belangrijke momenten tijdens het wereldwijde IUCN-congres (International Union for Conservation of Nature) in de stad Marseille in Frankrijk. Onder andere heeft minister Nurmohamed het congres toegesproken en een presentatie gehouden over de lopende “groene” projecten in Suriname, waaronder het Mangrove-kwelders project, initiatieven over de Coroniezwamp en de huidige hydrologische- en aquatische situatie van de Marowijnerivier. Daarnaast was de OW-topman ook deelgenoot van de paneldiscussies met als thema ‘Scaling up Nature Based Solutions for Water’ en ‘Sharing Knowledge on Biodiversity’ tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. De OW-minister heeft ook aangezeten bij de Steering Committee van het Bio-Plateau project, eveneens in Frankrijk.

Minister Nurmohamed sprak vervolgens de Wereld Congress toe over Nature Based Solutions en Case Study’s over Suriname. De kwestie van de Coroniezwamp, zeespiegelstijging en bedreiging van het ecosysteem kwamen ook aan de orde. De derde Case Study ging over de Marowijnerivier, de enorme vervuiling door kwik, vernietiging van het landoppervlak door erosie en de moderne technologie die we binnen het Bio Plateau Project hebben geïnstalleerd in dat gebied. Verschillende instrumenten meten de waterkwaliteit, watersnelheden en waterlevels en de data wordt via satellieten vastgelegd en online opgeslagen. De OW-minister werd door de Nederlandse delegatie bij het IUCN-congres ook gevraagd een breedvoerige presentatie te houden over natuuraspecten in Suriname, Flood Management en Climate Change.

Het project zal tussen 2022-2025 worden vervolgd. Hiervoor is een bedrag van drie miljoen euro aan fondsen vrijgemaakt door de Europese Unie (EU). Tentatief zal ons land in maart 2022 ook deelnemen aan het Wereld Water Forum. In februari 2022 zal de Bio-Plateau Conferentie in Suriname worden gehouden, aldus de minister die dit bekendmaakte op het forum. Ten slotte vond er een ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst plaats tussen Frankrijk en Suriname inzake duurzaam waterbeheer van de Marowijnerivier. Die werd getekend door de Franse minister van Water en Infrastructuur en door de Surinaamse minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. Hij benadrukt het feit dat wij verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van het leven in dit gebied.