De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi benadrukt bezoek aan Nederland als symbool nieuw begin

 

“Ik sta thans voor u als symbool van het nieuwe begin in Suriname”, zo benadrukt president Chandrikapersad Santokhi zijn bezoek met de regeringsdelegatie in de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland op donderdag 9 september 2021. Het staatshoofd ziet dit werkbezoek als een nieuwe begin in de bilaterale relaties geschoeid op de leest van intensieve samenwerking tussen beide landen.

“We zijn niet alleen historisch met elkaar verbonden, maar ook op een andere bijzondere wijze. In uw land is er een Surinaamse diaspora van bijkans 360.000 personen, die heel intensieve banden onderhoudt met het land van herkomst. Deze relatie is niet alleen vanwege familiebinding van belang, maar ook vanuit economisch en financieel perspectief. In deze moeilijke tijd zorgen al deze mensen voor een helpende hand naar hun familieleden in Suriname”, liet president Santokhi optekenen. Hij gaf als voorbeeld de pakketten die dagelijks naar Suriname gestuurd worden met levensmiddelen en andere zaken. Het staatshoofd is erg blij met deze gedemonstreerde vorm van solidariteit. Hij is zeer verheugd dat Nederland op deze wijze haar verbondenheid en solidariteit met Suriname toont in deze tijd van economische terugval.

Hij gaf verder aan dat het diaspora beleid van Suriname er op gericht is om intensief samen te werken op het gebied van toerisme, handel, investeringen, cultuur, sport, economie en de inzet van technisch kader en samenwerking met private ondernemingen. Het nieuwe begin houdt ook in dat de regering zijn beleid zal baseren op nationaal en internationaal geldende wet- en regelgeving voor integer bestuur, democratie, rechtsstaat en respect voor bescherming van mensenrechten. De Surinaamse grondwet stelt iedere burger in de gelegenheid zijn aspiraties na te streven gebaseerd op wet en recht.

“Duurzame ontwikkeling staat centraal en is een belangrijke leidraad bij de uitvoering van ons ontwikkelingsbeleid. Dit alles is onderdeel van ons beleid gebaseerd op urgentie, stabilisatie en groei. Economische groei dient inderdaad tot stand te worden gebracht, echter dient dat plaats te vinden zonder dat het milieu wordt belast”, zegt de president. Suriname heeft zich wederom geschaard in de rij der naties die respect tonen voor naleving van het Handvest van de Verenigde Naties, het Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de universele verklaring van de Rechten van de Mens, zoals vastgelegd op 10 december 1948 in New York en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO) van 16 december 1966, New York.

Onlangs is in de Nationale Assemblee in Suriname het ambitieuze Herstelplan goedgekeurd als de beginfase van de uitvoering van het reconstructie beleid. Hiermee is een aanvang gemaakt met het duurzaam herstel van de onevenwichtigheden in de Surinaamse economie. “Helaas zal de veerkracht van het Surinaamse volk wederom op de proef worden gesteld. Zwaar op de proef gesteld! Monitoring van de uitvoering en continue overleg met bedrijfsleven, producenten, importeurs, de financiële sector en de vakbeweging vereist veel kundigheid, vaardigheid, takt, geduld en vertrouwen en vooral bestuurlijke- en politieke stuurmanskunst”, stelt president Santokhi.

Het staatshoofd geeft ook aan dat hij namens Suriname over enige tijd als voorzitter leiding mag geven aan de CARICOM, de Caribische Gemeenschap. Hij zal ook over enkele weken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken en met de wereldgemeenschap perspectieven delen.