De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed maakt kennis met OW-coördinatoren in districten

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben districten nu een eigen, maar ook duurzame districtsorganisatie op touw gezet. Er zijn nieuwe afdelingshoofden en chefs voorgedragen om invulling te geven aan de nieuwe organisatiestructuur. In verband hiermee is een nadere kennismakingsbijeenkomst met de minister van OW, directie- en stafleden georganiseerd op maandag 29 augustus 2022.

Bij deze bijzondere bijeenkomst hebben nieuwe afdelingshoofden, chefs alsook coördinatoren uit de districten kennisgemaakt met elkaar en met OW-minister Riad Nurmohamed. Vervolgens zijn er ook concrete en duidelijke instructies gegeven door Rodney Bouterse, coördinator districten. De Ministeriële Plan Unit (MPU) heeft middels een presentatie een aantal belangrijke zaken naar voren gehaald waarin werd aangegeven hoe de organisatiestructuur van het OW-ministerie er precies uitziet en hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. De OW-vertegenwoordigers zijn later in de gelegenheid gesteld om alle pijnpunten ter sprake te brengen, zodat de minister en zijn staf de problemen persoonlijk kunnen aanhoren. Door de reorganisatie van het ministerie van Openbare Werken hebben districten ook een andere organisatiestructuur gehad.

Minister Nurmohamed gaf op zijn beurt aan dat door vrijwel alle districtsvertegenwoordigers zaken aan de orde zijn gebracht die serieuze aandacht behoeven. Derhalve zegt de bewindsman dat de coördinatoren in de districten worden aangesteld en niet iemand van het hoofdkantoor die elke dag speciaal naar de districten afreizen. Tijdens de vragenronde werd eveneens duidelijk dat er weinig tot geen kantoorartikelen en equipment voor zowel kantoor als veldwerk aanwezig is, maar ook behoefte is aan meer personeel. Minister Nurmohamed gaf tijdens zijn toespraak te kennen dat er weinig middelen zijn, maar desondanks doet hij zijn uiterste best om zaken te realiseren. Tot slot gaven de OW-vertegenwoordigers uit de districten aan dat zij zeer ingenomen zijn met de kennismaking met de OW-minister en kijken uit naar een hechtere samenwerking.