De Boodschap
Financiën & Planning

Sandy Cameron president-directeur Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

V.l.n.r.: Robbie Poetisi (RvC lid), Monique Sowidjojo (RvC lid), Reguillo Hira (president-commissaris), Minister Armand Achaibersing, Sandy Cameron (president-directeur), Claudine van Emden (RvC lid), Nicole Deira (RvC lid)

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 30 augustus 2022 is Sandy S. Cameron benoemd tot president-directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).

Cameron is sedert 2001 in dienst bij de NOB en doorgegroeid in diverse managementfuncties. In juli 2019 is zij benoemd tot waarnemend-directeur.

Op de AVA van 30 augustus 2022 zijn ook de jaarrekeningen over de boekjaren 2008-2018 van de NOB vastgesteld. Tevens is Nicole Deira op voordracht van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) als vijfde lid van de Raad van Commissarissen toegevoegd.