De Boodschap
Openbare Werken

MINISTER OW BRENGT WERKBEZOEK AAN POKIGRON EN ATJONI

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een werkbezoek gebracht aan Pokigron en Atjoni in het district Sipaliwini. De bewindsman was tijdens dit bezoek, op dinsdag 16 augustus 2022, vergezeld van een aantal stafleden en adviseurs van zijn ministerie. Het lag in de bedoeling dat de delegatie zich in het gebied kan oriënteren om de meest voorkomende problemen waar te nemen. Het traditioneel gezag en de bewoners stelden het bezoek zeer op prijs.

De OW-minister heeft de plaatselijke bewoners tijdens het bezoek diverse zaken toegezegd met betrekking tot de meest voorkomende issues die zich afspelen in het gebied. Er zijn problemen naar voren gebracht die structureel dienen te worden aangepakt, maar ook zijn een aantal zaken aangehoord die binnen enkele weken zullen worden opgelost. Het bezoek van de bewindsman was  een tegenbezoek nadat het traditioneel gezag van het gebied eerder bij de OW-minister op bezoek is geweest. Bewoners uit zowel Pokigron als Atjoni kampen al jaren met problemen als slechte riolering, afwatering en voornamelijk, de afvalproblematiek. Het ministerie beschikt op dit moment niet over een dependance in het district Sipaliwini. Enkele personen zijn aangewezen die de verantwoordelijkheid hebben gekregen om reguliere controlewerkzaamheden uit te voeren.

OW-directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) was gedurende dit bezoek specifiek aanwezig om de omgeving schoon te helpen houden. Het slechte vuilophaalsysteem in het gebied laat al geruime tijd veel te wensen over. De ondernemer belast met vuilophaal in de omgeving deed zijn beklag over hoe moeilijk het is om het werk uit te kunnen voeren. Andere problemen die ook voorbij kwamen waren landverlies door afkalving vanuit de rivieroever en het ontbreken van drempels om het verkeer ordelijk te houden, in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen. De komst van een officiële stortplaats kwam eveneens aan de orde. De OW-minister deed vervolgens een beroep op de lokale gemeenschap om met elkaar na te gaan welke ondernemingen zij willen starten in het dorp om de strijd tegen hoge prijzen aan te gaan. Tot slot liet de minister weten dat Atjoni een nieuw en modern meetstation krijgt om neerslag te meten.