De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Raghoebarsing houdt eerste toespraak bij derde termijn

Minister Stanley Raghoebarsingh heeft zijn eerste toespraak bij zijn derde termijn als bewindsman gehouden in het parlement. Dit gebeurde op donderdag 15 december 2022, een dag nadat hij door president Chandrikapersad Santokhi is beëdigd tot minister van Financiën en Planning. De bewindsman werd door het staatshoofd aan het college voorgesteld, waarna de nieuwbakken minister door de verschillende fractievoorzitters welkom werd geheten.

Minister Raghoebarsing merkte op dat er in het college soms felle debatten kunnen plaatsvinden, maar dat de volksvertegenwoordiging en de regering beiden aan dezelfde kant staan, namelijk de kant van Suriname. “Laten de debatten fel zijn, het gaat er niet om wie heeft gewonnen, maar dat we iets doen waar het Surinaamse volk beter van wordt”, stelde de bewindsman. Hij geeft aan zijn functioneren in het parlement ook in deze context te willen zien en tegelijk het lot van eenieder in het land beter te willen maken. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling zei minister Raghoebarsing dat de begroting goed afgestemd zal worden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “De gelegenheid is er om met de richtlijnen van het fonds en die van het parlement de begroting in een ronde mee te nemen.”

De bewindsman memoreerde de ontmoeting tussen president Santokhi en de leiding van het IMF in New York, waarbij het staatshoofd heeft gewezen op de voor de Surinaamse samenleving ondragelijke consequenties van het herstelprogramma. Minister Raghoebarsing geeft aan dat hiernaar gekeken zal worden, niet alleen opdat het programma uiteindelijk voldoet aan de richtlijnen van de volksvertegenwoordiging, maar ook zodat er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Het belangrijkste doel van een sluitende begroting is volgens de bewindsman om ervoor te zorgen dat de prijs- en koersontwikkelingen tot stand gebracht worden. Hij kijkt uit naar een goede samenwerking met het college.

Volgens president Santokhi is er in de zoektocht naar een nieuwe minister voor Financiën en Planning gekeken naar een kandidaat die meer dan deskundig is. Er is op gelet dat de persoon meteen kan aanvangen met het werk, het systeem kent en op de hoogte is van de ontwikkelingen. Het staatshoofd bleef hierbij vooral stilstaan bij de ontwikkelingen op financieel vlak. “Zo is de keus gevallen op iemand die die veel ervaring heeft als minister”, aldus president Santokhi, eraan toevoegend dat minister Raghoebarsing in het verleden heeft gediend als bewindsman op Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hij is reeds verwelkomd binnen de Raad van Ministers (RvM) en de regeringstop. Het staatshoofd heeft op de minister het dringend beroep gedaan om met meer energie en vaart te werk te gaan, zodat de ontwikkelingsdoelen gehaald kunnen worden.