De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin brengt oriëntatiebezoek aan Streekziekenhuis Atjoni

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft op donderdag 20 juli 2023 samen met een delegatie van Volksgezondheid, de Medische Zending (MZ) en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) een oriëntatiebezoek gebracht aan het Streekziekenhuis Atjoni (SZA) in het kader van de opening welke gepland staat voor zondag 30 juli 2023.

Na het eerste bezoek van minister Ramadhin aan het Streekziekenhuis Atjoni op 4 december 2020 is er op het ministerie werk van gemaakt om het ziekenhuis in te richten. In dit ziekenhuis was de spoedpost reeds geopend en is er in de afgelopen periode medisch equipment geplaatst. Ook is er gewerkt aan het versterken van het verplegend personeel.

Verder is er een EHBO-afdeling met opvangmogelijkheden voor urgente gevallen en men kan ook terecht voor observatie. Daarnaast is er een goed functionerend laboratorium aanwezig waar er op advies van de artsen onderzoekingen gedaan kunnen worden. Het is ook mogelijk om gelijk het resultaat te krijgen van diverse onderzoekingen, waardoor men niet meer hoeft te wachten op resultaten van testen die eerst naar het laboratorium in Paramaribo moeten gaan. Het ziekenhuis heeft ook een apotheek met deskundigen die medicamenten kunnen verstrekken aan patiënten. Voor de kinderen is er een speciale kinderafdeling ingericht in het Streekziekenhuis Atjoni. Er zal de komende tijd nog gewerkt worden aan het werven van specialisten.

De Medische Zending en het Streekziekenhuis Atjoni zijn eerder dit jaar een samenwerking aangegaan. Deze is bekrachtigd met een intentieverklaring die getekend is door MZ-directeur Herman Jintie en waarnemend directeur Edwin Noordzee van SZA. De twee instellingen zullen samenwerken aan het bieden van zorg met name bij de scholing en inzet van personeel; opname en behandeling van patiënten van het gebied; mobiele dienstverlening met name inzet van ambulances bij ongevallen; laboratoria- en apotheekdiensten. Het gaat in deze om de eerste- en de tweedelijnszorg. “MZ zal in haar doorverwijsbeleid zoveel als mogelijk gebruik maken van de diensten van SZA voor zover die de specialisatie beschikt”, zegt Jintie.

Het ministerie heeft als doel om de continuïteit van gezondheidszorg te garanderen. Hiervoor zijn alle componenten in de zorg van belang en voor elke dienstverlening dient er ook betaald te worden. Hier speelt de Stichting Staatsziekenfonds ook een belangrijke rol in en zal er een samenwerking komen met het ziekenhuis. Er zal nagegaan worden welke diensten aangeboden kunnen worden in dit ziekenhuis.