De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin brengt spoed werkbezoek aan Kinderafdeling AZP (NICU/PICU)

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft na berichtgeving onmiddellijk kennisgenomen van enkele acute zaken die niet op orde zijn op de kinderafdeling NICU en PICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Samen met de directeur van Volksgezondheid, drs. Rakesh Gajadhar Sukul, het directieteam en enkele kinderartsen van het AZP is er een kort overleg gepleegd waarbij de problemen zijn aangekaart. Dit heeft plaatsgevonden op 14 september 2021 jongstleden in een spoed werkbezoek aan de NICU- en PICU-afdelingen van het AZP.

Enkele problemen waarmee de kinderafdeling te kampen heeft zijn: het uitvallen van het compressor systeem waardoor PICU-opname voorlopig niet meer mogelijk is, een te kort aan (gekwalificeerde) verpleegkundigen en zaalartsen als gevolg van braindrain, daarnaast gebrek aan financiën en een te kort aan intensive care bedden/ruimte.

Minister Ramadhin zei onmiddellijk financiële steun toe. Er zal onmiddellijk actie ondernomen worden om de technische mankementen te herstellen. Hij is evenals de algemeen directeur van het AZP, Claudia Marica-Redan, de mening toegedaan dat er duurzame oplossingen bedacht moeten worden zodat de zorg gegarandeerd blijft. Naast de financiële toezegging is de minister ook in contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland voor het accommoderen van Nederlandse verpleegkundigen in Suriname.

Tot slot is door minister Ramadhin aan de kinderartsen en de directie van het AZP door gevraagd om een helder overzicht van de meest noodzakelijke equipment welke vervangen moet worden en de kosten die nodig zijn voor het in stand houden van de zorg. Dit wordt de komende dagen verder uitgewerkt tussen AZP en Volksgezondheid. Het Ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan om de acuut ontstane issues op de afdelingen zo snel mogelijk op te lossen.