De Boodschap
Kabinet van de President

Vooruitzichten samenwerking Nederland positief

De vooruitzichten van de samenwerking tussen Suriname en Nederland zien er positief uit. In het kader van het verbeteren van de relatie, is er een enorme belangstelling vanuit de Nederlands politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast is ook op verschillende beleidsterreinen interesse getoond. Deze informatie heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) kenbaar gemaakt tijdens de persconferentie van de Surinaamse regering op 13 september 2021. Dit persmoment werd gehouden, na een succesvol werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland.

De minister zegt dat president Chandrikapersad Santokhi binnenkort een brief zal richten aan de koning van Nederland, Willem-Alexander, om hem uit te nodigen voor een bezoek aan Suriname. Eveneens de minister van Buitenlandse zaken en die van Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Er bestaat ook interesse bij het parlement, Staten-Generaal, om bezoeken te brengen aan ons land en in contact te treden met het Surinaamse parlement. “Dat is politiek van belang, omdat dat draagvlak creëert, en het is een mogelijkheid, nadat er 10 jaar lang weinig contact is geweest, om informatie te verschaffen en beter begrip te creëren voor de situatie waarin wij verkeren”, aldus de bewindsman.

“Meer functioneel zijn geweest, de gesprekken met de burgemeester van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ook op dat niveau zal de stedenbanden samenwerking versterkt, verbreed en verdiept worden. De burgemeester van Amsterdam zal reeds in december dit jaar Suriname aandoen. Dat betekent dat wij een gelegenheid krijgen om een groot werkprogramma uit te zetten met de nodige ondersteuning op dat niveau. Er zijn verschillende onderwerpen besproken; van universitaire samenwerking tot water, haven enzovoorts”, aldus de minister. Ook een team van de haven van Rotterdam zal een technisch bezoek brengen aan de Haven van Paramaribo, om te kijken hoe zij kunnen ondersteunen. Daarnaast is met Schiphol Airport een samenwerking getekend om na te gaan hoe de JAP-Airport en de beoogde airport in Nickerie te ondersteunen met technische bijstand. Over de mogelijkheid voor het opzetten van een Suriname Nederland Businesscouncil, waar het bedrijfsleven de lead moet nemen, is ook ter sprake gekomen. “Hetzelfde wat wij hebben voorgesteld aan Guyana en nu al zijn wij in operationele fase is.”

Met betrekking tot het recente bezoek aan Nederland zegt de minister dat er zoveel fundament is gelegd, dat nu zal blijken hoe die strakke follow-up er zal zijn op alle beleidsterreinen. Met Nederland is overeenstemming bereikt over het aanwenden van de restant verdragsmiddelen. Bij het onafhankelijk worden van Suriname heeft Nederland omgerekend 1,6 miljard euro aan hulp toegezegd, de zogeheten verdragsmiddelen. Nederland heeft in 2012, in reactie op de aanname van de omstreden Amnestiewet, de besteding van de verdragsmiddelen opgeschort.
“Er is een ontmoeting geweest tussen president Santokhi en de gevolmachtigde ministers van de Antillen, die Curaçao, Aruba en Sint-Maarten vertegenwoordigen, over het versterken van de relaties.” Er zullen vrij snel wederzijdse bezoeken volgen met de Antillen, waarmee heel wat afspraken zijn gemaakt, verzekert de minister. Dat zal gebeuren op parlementair en regeringsniveau. Er is gesproken over de mogelijkheden voor handel in voedsel voor Aruba, veiligheid en transport perspectieven.