De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Sewdien naar IICA-meeting in Costa Rica

Ministers van Landbouw van Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied zijn op 22 en 23 september jongstleden op het hoofdkwartier van de Inter American Institute for Cooperation in Agriculture (IICA) bijeen geweest om als regio een gezamenlijk standpunt in te nemen en deze te presenteren op de COP-27 meeting welke van 6 tot en met16 november 2022 gehouden zal worden in Egypte.

Tijdens deze COP-27 meeting zal het accent op de agrarische sector gelegd worden. Vastgesteld is dat klimaatverandering momenteel reeds in hevige vorm gaande is, welke te zien is aan de vele overstromingen en dan weer zware droogte in verschillende delen van de wereld. Er is sprake van degradatie van landbouwgronden en dit brengt met zich mee dat 820 miljoen mensen wereldwijd momenteel aan honger lijden.

Suriname, notabene als carbonnegatief land, betaalt door toedoen van de ontwikkelde landen momenteel een zware prijs. Twee achtereenvolgende jaren maken wij zware regens en daardoor vele overstromingen mee. Als land zijn wij hieraan enkele miljarden US Dollars kwijt, ook omdat er nog vele maatregelen getroffen dienen te worden. De ontwikkelde landen hadden in Parijs beloofd om ingaande 2020 elk jaar 100 miljard US Dollars bijeen te brengen voor de nodige maatregelen. Echter is dit tot op heden uitgebleven. Al deze zaken zullen in november op de COP-27 ter sprake gebracht worden.