De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi roept tijdens gebedsdienst op tot natievorming

“We moeten streven naar versterking van onze natievorming. Laten we aandacht schenken aan de symbolen van onze natie, zoals de taal, culturele uitingsvormen, vlag, normen en waarden, liederen en mythische verhalen. Laten we deze symbolen goed begrijpen en ze identificeren aan het Surinamer zijn”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 24 september 2022 tijdens de gebedsdienst in het kader van de Dag der Verbroedering en Eenheid.

In de achtertuin van het presidentieel paleis legde het staatshoofd de nadruk op de drie markante feiten die op 21 september jongstleden zijn herdacht. Het gaat om de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid; de 106e geboortedag van Jagernath Lachmon – medeoprichter tevens eerste voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) – en de Internationale Dag van de Vrede.

Tijdens de gebedsdienst stond het staatshoofd stil bij de aspecten verbroedering en eenheid. Volgens president Santokhi hebben Jagernath Lachmon en Johan Adolf Pengel inhoud gegeven aan de ideologie van verbroedering; reden waarom de regering in 2020 ervoor heeft gekozen 21 september uit te roepen tot Dag der Verbroedering en Eenheid. Het staatshoofd merkte op dat deze ontwikkeling begon als verbroedering tussen bevolkingsgroepen en politieke partijen om de staatkundige onafhankelijkheid mogelijk te maken. Ook gaf hij aan dat het de verbroederingspolitiek is geweest welke als fundament heeft gediend om van een militair regime weer over te stappen naar een democratie.

President Santokhi gaf verder aan dat de regering streeft naar een samenleving, die gebaseerd is op de universele rechten van de mens, welke worden gekenmerkt door welvaart, welzijn en gelijke kansen voor iedereen; een samenleving, waarin alle randvoorwaarden voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling aanwezig zijn. Het Surinaamse staatshoofd vraagt om een klimaat van rust en vrede te bevorderen en te waarborgen, zodat het Surinaams belang vooropgesteld wordt. Hij noemde hierbij goed onderwijs en essentiële gezondheidszorg, betaalbare energie en water, toegankelijkheid tot alle sociale basisvoorzieningen, veiligheid en een gebalanceerd gezinsleven.

“We hebben nu juist die verbroedering nodig, waarbij alle Surinamers elkaar ondersteunen; zij aan zij, schouder aan schouder. Wij moeten ons afhouden van wat ons verdeeld houdt en ons samen richten op wat ons bindt”, benadrukte president Santokhi. Om dit te bereiken zal volgens hem het samenbundelen noodzakelijk zijn om de eenheid onder de Surinaamse bevolking tot een echte beleving te maken en om eendrachtig te werken aan de opbouw van Suriname. De regering heeft op internationaal niveau reeds om samenwerking gevraagd. Echter is het van belang dat er ook op nationaal niveau samengewerkt wordt om Suriname te stuwen naar ongekende hoogtes.