De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo: “Voorbereidingen Jawa Festa Onafhankelijkheidsplein in volle gang”

In het kader van de viering van het Javaans Nieuwjaar, dat tot een nationale vrije dag is verheven, verlopen de voorbereidingen voor het Jawa Festa op het Onafhankelijkheidsplein vlot. Het is meer dan 20 jaar geleden dat het verzoek is gedaan om het Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag. Dit ter erkenning voor de bijdrage die de Javanen hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. De Commissie Nationale Vrije dagen had aan de vorige regering geadviseerd om zowel het Chinees als Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag, maar koos ervoor om alleen van het Chinees Nieuwjaar tot nationale vrije dag te verheffen. De regering Santokhi – Brunswijk heeft besloten om die erkenning ook aan de Javaanse broeders en zusters te geven en kies daarom voor een bijzondere herdenking aan deze dag.

De voorbereidingen zijn al enkele maanden aan de gang en er is kosten noch moeite bespaard om deze dag te laten slagen. “Wij gaan de Javaanse traditie en cultuur tentoonstellen aan alle Surinamers,” zegt minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken. Daarnaast komen er artiesten uit Indonesië en wordt een Pasar Malam gehouden en nog veel meer. Ook zullen er bussen worden ingezet en gezien duizenden mensen worden verwacht.

Het is de bedoeling dat op zondag 31 juli de Jawa zich laat zien aan haar mede landgenoten en aangeeft: “we zijn er nog, oe ben kanti maar oe de eteh – we erkennen dat we zijn misleid en verleid, maar willen dat achter ons laten en kijken naar de weg van herstel en eenheid voor die Jawa. Want een verenigd Jawa is goed voor land en volk.”