De Boodschap
Justitie & Politie

Toespraak directeur operaties KPS over recente verwikkelingen

Landgenoten, dames en heren,

In de week van 18 juli jl. zijn er protestdemonstraties gehouden in Suriname. Burgers hebben gebruik gemaakt van hun grondrechten, namelijk het recht van vreedzame betoog en het recht van vrije meningsuiting. De uitoefening van deze grondrechten, is een pijler van de democratie. 

De politie heeft in samenwerking met andere veiligheidsdiensten, op basis van de ons toebedeelde taak in het rechtssysteem, uw veiligheid kunnen waarborgen gedurende de protestdemonstraties.

We hebben ook als samenleving gezien, dat een reeks zorgwekkende situaties zich hebben voorgedaan. Ik noem u enkele: poging tot brandstichting van een gebouw van een politieke partij en een overheidsgebouw middels molotovcocktails, het opwerpen van barricades in stad en district, het plegen van vernielingen aan derden bezit, onnodig hinderen van het verkeer en opruiing. Een dieptepunt is het feit dat de politie op maandag 25 juli werd bekogeld met stenen, flessen en andere voorwerpen door onze eigen burgers tijdens de rechtmatige uitoefening van ons werk.

Als wetshandhaver, maar meer nog als burger, moeten wij deze strafwaardige gedragingen die voor veel ongerief en last heeft gezorgd in de samenleving, met klem afkeuren. Laat ons dit zinloos geweld achter wege laten, opdat wij en onze kinderen, hierbij niet gebaat zijn.

Ik maak gebruik van de gelegenheid om mede namens het Interim-Management Team van het Korps Politie Suriname, de ambtenaren van politie die “in the line of duty” verwond zijn tijdens hun optreden, beterschap toe te wensen.

Ik bemoedig alle politiemannen en politievrouwen van het Korps Politie Suriname, om de eed of belofte die we hebben afgelegd, niet alleen met woord maar ook met daad in te vullen. Als politie is het onze taak om toe te zien op de naleving van wetten, maar ook om die na te leven, onze samenleving te dienen en te beschermen.

We komen met z’n allen uit een periode van economische setback, een covid pandemie en de gevolgen van oorlog in Ukraine, de wereldwijde stijging van prijzen van energie en voedsel waarmee wij allen in Suriname, maar ook andere landen te kampen hebben. Laten wij als politie onze belangrijke rol in de samenleving blijven vervullen!

Geachte burgers,

Laten wij als burgers samenwerken en proberen om de huidige situatie te overwinnen. Ik doe een dringend beroep op de samenleving om bij het constateren van ongeregeldheden, zo spoedig als mogelijk melding daarvan te doen bij de politie, hetzij via 115 hetzij anderszins.

Wij van de politie staan samen met het Nationaal Leger en andere veiligheidsdiensten paraat om uw veiligheid te waarborgen. Dank u wel!