De Boodschap
Kabinet van de President

Reactie president Santokhi op schrijven politiebond

Naar aanleiding van een schrijven van het Bestuur van de Surinaamse Politiebond waarbij zij puntsgewijs haar knelpunten aan de president kenbaar heeft gemaakt geeft het kabinet van de president in een reactie aan dat de door de bond aangehaalde issues de bijzondere aandacht van de regering geniet.

De bond maakte haar zorgen kenbaar ten aanzien van de veiligheid. De regering stelt in het schrijven dat zij de verantwoordelijkheid hiervoor heeft en alles in het werk zal stellen om dit te garanderen. Uiteraard rekent de regering erop dat alle maatschappelijke organisaties hiertoe een relevante bijdrage zullen leveren. De regering begrijpt ook dat het traject van herstel en gezondmaking van de Surinaamse economie, alsook de maatschappelijke effecten van de getroffen maatregelen, niet eenvoudig is en tot zorgpunten leidt welke gemitigeerd moeten worden.

In de brief wordt de politie door het Cluster Politie-Bestuurlijke zaken, onder coördinatie van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking, minister Albert Ramdin, uitgenodigd de verdere issues te bespreken. Ook wordt de bond medegedeeld dat er reeds in een onderhoud met de bond was aangegeven dat via het kabinet van de president de bereidheid bestaat om capaciteit op het ministerie van Justitie en Politie te effectueren, met het doel om de aangegeven personele en functionele probleemgebieden oplossingsgericht te begeleiden en coördineren.

Met betrekking tot de positie van de Minister van Justitie en Politie wordt de bond in het schrijven van het kabinet medegedeeld dat  dat omtrent deze aangelegenheid in regeringsverband met de relevante autoriteiten overleg wordt gepleegd. Zij begrijpt dat in de samenwerking tussen de bond en de minister een vertrouwensgat is ontstaan en zal in het kader van een effectief functioneren de nodige initiatieven ondernemen om het vertrouwen te doen herstellen.

De president benadrukt in de brief dat met betrekking tot de veiligheidssituatie alsook het economisch herstel de regering er alles aan zal doen om deze zo effectief mogelijk in goede banen te leiden en te garanderen.