De Boodschap
Kabinet van de President

Regering zet concrete stappen richting oplossen NICU-vraagstuk

In de Ministerraad Raad is goedkeuring verleend voor het aanwerven van Neonatal Intensive Care Unit, NICU, verpleegkundigen. Het betreft in deze zorgwerkers uit de Filipijnen. De bedoeling is dat deze verpleegkundigen zo spoedig mogelijk ingezet zullen worden. Het onderhoud vond op woensdag 27 juli 2022 plaats.

Het gegeven dat er een tekort aan verplegend personeel bestaat, heeft de aandacht van de regering. In regeringsverband is daarom opgeroepen tot aanpak van het probleem. Verder zal er gewerkt worden aan het verbeteren van het huidig zorgstelsel in zijn algemeen met een sterke focus op Surinaamse zorgwerkers. De regering is momenteel in overleg om een structurele verbetering van de loonreeks van de zorgsector te bewerkstelligen.

Alven Roosveld

Woordvoerder Kabinet President