De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ministerie van AWJ benadrukt verregaande gevolgen voor pesters en slachtoffers

Naar aanleiding van het incident, waarbij op sociale media te zien is dat een scholier onlangs slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren, roept het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) alle jongeren op om te stoppen met pesten. Het ministerie benadrukt dat alle vormen van pesten verregaande gevolgen kunnen hebben voor zowel het slachtoffer als de daders.

Uit een recent onderzoek van het departement naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname, is gebleken dat meer dan driekwart van de jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek weleens depressief en neerslachtig was. Het gevoel van hulpeloosheid was in vele gevallen zo heftig dat 36.2 % van de jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek weleens hebben gedacht om een einde te maken aan hun leven. Verder blijkt dat gepest worden een van de oorzaken is die kan leiden tot gedachten over zelfmoord. Het is volgens het onderzoek nog triester gesteld met het psychische welzijn van de 362 jongeren die zich in het onderzoek hebben geïdentificeerd met de LGBTQ-gemeenschap. Van deze jongeren heeft 86% aangegeven problemen te hebben met hun zelfbeeld, omdat ze worden gepest en gediscrimineerd en/of niet worden geaccepteerd door hun omgeving. Meer dan de helft van deze jongeren heeft ooit een zelfmoordgedachte ontwikkeld.

Het ministerie benadrukt dat gepest worden niet mag worden onderschat door de samenleving, want het kan leiden tot isolement, diepe depressie, hopeloosheid, ondragelijke emotionele pijn en uiteindelijk zelfdoding. Tegen deze achtergrond waarschuwt het ministerie ouders en verzorgers om de gevolgen van pesten door hun kinderen niet te onderschatten. Zie erop toe dat uw kind zich niet schuldig maakt aan pesten. Het ministerie wenst deze gelegenheid eveneens aan te grijpen om zich te richten tot de pestkoppen: houd onmiddellijk ermee op, want op lange termijn kan jij als pester geconfronteerd raken met onaangepaste gedragspatronen van jezelf die een obstakel kunnen vormen voor volwaardige participatie in de maatschappij. Voorkom ook dat je al heel jong op jouw geweten hebt dat door jouw toedoen een persoon in een isolement is geraakt of zelfmoord heeft gepleegd. Het ministerie waarschuwt jongeren dat fysiek geweld bij pesten een misdrijf oplevert.

Het ministerie gaat voort op de ingeslagen weg om jongeren middels het ontwikkelde jeugdprofiel te begeleiden in normen, waarden en idealen waar wij mee leven, zoals vrijheid, gelijke behandeling, democratie, respect en tolerantie. Het jeugdbeleid met het ontwikkelingsconcept Youth POWER als grondslag zal zich blijven richten op participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei en rechten van jongeren.